รีไฟแนนซ์รถเพื่อสังคมลดอุ้ม4กลุ่ม เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

Last updated: 27 เม.ย 2567  |  165 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รีไฟแนนซ์รถยนต์เพื่อรวมหนี้

 "ออมสินจัด 'รีไฟแนนซ์เพื่อสังคม' ลดดอกเบี้ยอุ้มลูกค้า 4 กลุ่ม เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่" 

 "ลดภาระหนี้! ออมสินรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 8.99%"
 "รีไฟแนนซ์", "สินเชื่อออมสิน", "ลดดอกเบี้ย", "หนี้ครัวเรือน"
ลดภาระหนี้! ออมสินรีไฟแนนซ์ ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 8.99%
ธนาคารออมสิน เปิดรับรีไฟแนนซ์ลดดอกเบี้ย 4 กลุ่มสินเชื่อ ช่วยลดภาระลูกหนี้
รายละเอียด:
สินเชื่อ Re-Card: รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ดอกเบี้ยเริ่มต้น 8.99% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้รวม
สินเชื่อ Re P-Loan: รีไฟแนนซ์สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ย 15% ต่อปี วงเงินกู้ตามภาระหนี้คงเหลือ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
สินเชื่อ Re-Nano: รีไฟแนนซ์สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ดอกเบี้ย 18% ต่อปี วงเงินกู้ตามภาระหนี้คงเหลือ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
สินเชื่อ Re-Home: รีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.95% ต่อปี วงเงินกู้ 1-5 ล้านบาท
สมัครเลย!
https://www.gsb.or.th/
ติดต่อเลย :
โทร: 02-223-4444
เว็บไซต์: https://www.gsb.or.th/
หมายเหตุ:
โปรโมชั่นนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2567
เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
เพิ่มเติม:
ขอบคุณข้อมูล : sanook.com
ออมสินจัด "รีไฟแนนซ์เพื่อสังคม" ลดดอกเบี้ยอุ้มลูกค้า 4 กลุ่ม เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่


ออมสิน เปิดรับรีไฟแนนซ์ลดดอกเบี้ย 4 กลุ่มสินเชื่อ "ลูกหนี้บัตรเครดิต-สินเชื่อส่วนบุคคล-นาโนไฟแนนซ์-สืนเชื่้อบ้าน"
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุ ตามที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน และได้สั่งการให้ธนาคารออมสินหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนลดภาระการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่เดิม โดยเฉพาะผู้มีหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนผู้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องอันเป็นผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐ และสอดรับกับบทบาทธนาคารเพื่อสังคม ธนาคารจึงพิจารณาออกมาตรการรีไฟแนนซ์ ภายใต้โครงการ “สินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม” รับรีไฟแนนซ์หนี้เดิม (ไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อใหม่) เพื่อช่วยลดภาระแก่ลูกหนี้ 4 กลุ่ม ได้แก่
1. ลูกหนี้บัตรเครดิต
2. ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือ Personal Loan (P-Loan)
3. ลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance)
4. ลูกหนี้สินเชื่อบ้าน
การเปิดให้รีไฟแนนซ์สินเชื่อด้วยหลักเกณฑ์ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมเงื่อนไขพิเศษอื่นครั้งนี้ ตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนลดภาระการชำระหนี้ ผ่อนสบายมากขึ้น หรือผู้ที่รีไฟแนนซ์แล้วแต่ประสงค์ผ่อนชำระเงินงวดเท่าเดิม ก็จะตัดเงินต้นมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยลดลง ทำให้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้น
โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ทั้ง 4 มาตรการ ดังนี้
1. Re-Card : รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิต ที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปชำระหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงิน หรือ Non-Bank อื่น โดยการรีไฟแนนซ์/รวมหนี้บัตรเครดิตมาผ่อนชำระกับธนาคารออมสินในรูปแบบเงินกู้ระยะยาว (Long Term Loan) ช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม 16% ต่อปี ลงเหลือ 8.99% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น) วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวม สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท และไม่ต้องมีหลักประกัน
ซึ่งการรีไฟแนนซ์จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกหนี้ ยกตัวอย่างกรณีเป็นหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาท ปัจจุบันต้องจ่ายดอกเบี้ย 16% ต่อปี และผ่อนชำระขั้นต่ำ 8% ซึ่งเท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือน เมื่อรีไฟแนนซ์มาเป็นเงินกู้ระยะยาว ธนาคารให้ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 8.99% ต่อปี ทำให้ลดเงินงวดเหลือ 1,700 บาทต่อเดือนเท่านั้น
2. Re P-Loan : รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan : P-Loan) ที่ต้องการกู้เงินเพื่อไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล P-Loan ของสถาบันการเงิน หรือ Non-Bank อื่น
ซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์/รวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคาร จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมประมาณ 25% ต่อปี ลงเหลือ 15% ต่อปี วงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิม สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท และไม่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
3. Re-Nano : รับรีไฟแนนซ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ที่ต้องการปลดหนี้สินเชื่อ Nano Finance ที่กู้ไปเพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์/รวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคาร จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิม 33% ต่อปี ลงเหลือ 18% ต่อปี
วงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญากู้เดิม สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี โดยธนาคารออมสินร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ในการค้ำประกันการกู้
4. Re-Home : รับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่ต้องการกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น วงเงินกู้ 1-5 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์มาผ่อนชำระกับธนาคาร
จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมที่ประมาณ 6 - 7% ต่อปี ลงเหลือ 1.95% ในปีที่ 1 (ปีที่ 2 = 2.95% ปีที่ 3 = 3.95%) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกอยู่ที่ 2.95% ต่อปี พร้อมเงื่อนไขผ่อนต่ำ ปีที่ 1 ผ่อนชำระเงินงวดล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน ปีที่ 2 ล้านละ 4,000 บาทต่อเดือน และปีที่ 3 ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือน
ธนาคารสนับสนุนนโยบายรัฐในการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน ให้สามารถมีเงินเหลือใช้สอยดำรงชีพโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ รวมถึงส่งเสริมการปลูกฝังทัศนคติการกู้เงินเท่าที่จำเป็นและผ่อนไหว
ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อรีไฟแนนซ์ “โครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคม” เพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน เปิดให้ยื่นขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2567
Link:ข้อมูลเพิ่มเติม :https://www.sanook.com/money/923067/

link: กดเลย! ปรึกษา anantagood ดำเนินการ รีไฟแนนซ์
อนันตากรุ๊ป ที่ปรึกษาทางการเงิน รับวางแผนทางการเงิน ปรึกษาฟรี
☎️ 095-806-5511 , 095-057-5511

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้