รีไฟแนนซ์รถยนต์ เอกสารอะไรบ้าง? อาชีพไหนผ่านง่าย?

Last updated: 27 เม.ย 2567  |  192 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รีไฟแนนซ์รถยนต์ เอกสารอะไรบ้าง? อาชีพไหนผ่านง่าย?

ไฟแนนซ์รถยนต์ เอกสารอะไรบ้าง? อาชีพไหนผ่านง่าย?
บทความนี้ มาทำความเข้าใจ ประเภทของ ไฟแนนซ์รถยนต์
ไฟแนนซ์รถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1. จัดไฟแนนซ์รถ
หมายถึง การขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
2. รีไฟแนนซ์รถยนต์
หมายถึง การเปลี่ยนสัญญาเงินกู้เดิมของรถที่มีอยู่ ไม่ว่า จะจำนำเล่มทะเบียน ย้ายไฟแนนซ์ หรือรถแลกเงิน ทั้งรถยังผ่อนไม่หมด และ รถปลอดภาระ(มีเล่มทะเบียนรถแล้ว)ต่างๆ คือ กลุ่มของประเภท การรีไฟแนนซ์รถ
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางออกในการลดภาระค่าผ่อนรถยนต์ การรีไฟแนนซ์รถยนต์ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
แต่หลายคนอาจกังวลเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ และโอกาสผ่านการอนุมัติ
บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ ให้คุณเตรียมตัวก่อนยื่นรีไฟแนนซ์
เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการรีไฟแนนซ์รถยนต์
เอกสารตัวตน:
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารเกี่ยวกับรถยนต์:
เล่มทะเบียนรถ
สำเนาบัตรจดทะเบียนรถ
กรมธรรม์ พรบ.
ใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนรถยนต์ล่าสุด
เอกสารแสดงรายได้:
สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
หนังสือรับรองเงินเดือน
ใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ เช่น สัญญาจ้างงาน ใบทะเบียนการค้า ฯลฯ
เอกสารอื่นๆ:
หนังสือสัญญาเดิมกับไฟแนนซ์เก่า
เอกสารประกันภัยรถยนต์ (กรณีต้องการเปลี่ยนประกัน)
หมายเหตุ:
เอกสารที่ต้องใช้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละไฟแนนซ์
แนะนำให้ติดต่อไฟแนนซ์ที่คุณต้องการยื่นรีไฟแนนซ์ เพื่อสอบถามรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้เพิ่มเติม
อาชีพไหนผ่านรีไฟแนนซ์ง่าย?
โอกาสผ่านการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถยนต์ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น
ประวัติเครดิต: ผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี มีโอกาสผ่านการอนุมัติสูง
รายได้: ผู้ที่มีรายได้เพียงพอต่อการผ่อนชำระ มีโอกาสผ่านการอนุมัติสูง
มูลค่ารถยนต์: มูลค่ารถยนต์ที่สูง มีโอกาสผ่านการอนุมัติสูง
ไฟแนนซ์: แต่ละไฟแนนซ์มีนโยบายการพิจารณาอนุมัติที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพบางกลุ่ม อาจมีโอกาสผ่านรีไฟแนนซ์ได้ยากกว่า เช่น
อาชีพอิสระ: อาชีพอิสระบางประเภท อาจไม่มีเอกสารแสดงรายได้ที่ชัดเจน
อาชีพที่ไม่มั่นคง: อาชีพที่ไม่มั่นคง เช่น พนักงานรายวัน อาจถูกพิจารณาว่าความเสี่ยงสูง
บุคคลล้มละลาย: บุคคลล้มละลาย อาจไม่สามารถกู้เงินได้ อันนี้เนื่องจากบางไฟแนนซ์มีการตรวจประวัติ คดีความ
แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสผ่านเลย
หากคุณมีเอกสารครบถ้วน และเตรียมตัวให้พร้อม
เช่น ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบข้อเสนอจากไฟแนนซ์ต่างๆ ปรับปรุงประวัติเครดิต เก็บออมเงินเพื่อแสดงหลักฐานการมีเงินสำรอง
คุณก็มีโอกาสผ่านรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ 

รีไฟแนนซ์รถยนต์ 2 แบบ ต่างกันอย่างไร?
หลายคนกำลังมองหาทางออกเพื่อลดภาระค่าผ่อนรถยนต์ การรีไฟแนนซ์รถยนต์จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
แต่ทว่า ยังมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์ โดยเฉพาะประเภทของการรีไฟแนนซ์
บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยเหล่านี้ ให้คุณเข้าใจก่อนยื่นรีไฟแนนซ์
การรีไฟแนนซ์รถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1. รีไฟแนนซ์แบบตรวจประวัติการผ่อนชำระ (ตรวจเครดิตบูโร)
ธนาคารเป็นผู้ให้บริการหลัก
จุดเด่น:
อัตราดอกเบี้ยถูก
ยอดปล่อยกู้สูง
ผ่อนได้ยาวนาน
ข้อเสีย:
ต้องผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
เอกสารประกอบเยอะ
เกณฑ์การอนุมัติเข้มงวด
เหมาะกับ:
บุคคลที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
ต้องการผ่อนชำระระยะยาว
ต้องการยอดเงินกู้สูง
2. รีไฟแนนซ์แบบไม่ตรวจประวัติการผ่อนชำระ (ไม่ตรวจเครดิตบูโร)
ไฟแนนซ์เป็นผู้ให้บริการหลัก
จุดเด่น:
อนุมัติง่าย รวดเร็ว
เอกสารประกอบน้อย
ไม่ต้องตรวจสอบเครดิตบูโร
ข้อเสีย:
อัตราดอกเบี้ยสูง
ยอดปล่อยกู้ต่ำ
ระยะเวลาผ่อนสั้น
เหมาะกับ:
บุคคลที่มีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี
ต้องการเงินกู้ด่วน
ต้องการยอดเงินกู้ไม่สูง
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา
มูลค่ารถยนต์: มูลค่ารถยนต์ที่สูง มีโอกาสผ่านการอนุมัติง่ายกว่า และได้ยอดเงินกู้สูงกว่า
ไฟแนนซ์: แต่ละไฟแนนซ์มีนโยบายการพิจารณาอนุมัติและข้อเสนอที่แตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบข้อเสนอจากหลายๆ ไฟแนนซ์ก่อนตัดสินใจ
สรุป:
การรีไฟแนนซ์แบบตรวจประวัติการผ่อนชำระ เหมาะกับผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ต้องการผ่อนชำระระยะยาว และต้องการยอดเงินกู้สูง
การรีไฟแนนซ์แบบไม่ตรวจประวัติการผ่อนชำระ เหมาะกับผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ไม่ดี ต้องการเงินกู้ด่วน และต้องการยอดเงินกู้ไม่สูง
ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์รถยนต์ ควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อเสนอจากหลายๆ ไฟแนนซ์ และเตรียมเอกสารให้พร้อม
เพื่อโอกาสที่คุณจะผ่านการอนุมัติและได้รีไฟแนนซ์ในอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด
หมายเหตุ : อาชีพอาชีพอะไรบ้างที่รีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ง่าย?
โอกาสผ่านการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถยนต์ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
แต่โดยทั่วไป อาชีพเหล่านี้มีโอกาสผ่านการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ง่าย
1. ข้าราชการ
ข้าราชการถือเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความมั่นคงสูง
มีรายได้ที่แน่นอน
และมีหลักฐานการทำงานชัดเจน
จึงทำให้ธนาคารหรือไฟแนนซ์มั่นใจว่าสามารถชำระหนี้ได้
2. พนักงานประจำบริษัทเอกชน
พนักงานประจำบริษัทเอกชนที่มีสวัสดิการดี
เงินเดือนสูง
และมีหนังสือรับรองการทำงาน
ก็มีโอกาสผ่านการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ง่ายเช่นกัน
3. เจ้าของธุรกิจ
เจ้าของธุรกิจที่มีรายได้ดี
และมีหลักฐานแสดงการเสียภาษี
ก็มีโอกาสผ่านการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ง่าย
4. อาชีพอิสระบางประเภท
อาชีพอิสระบางประเภท เช่น แพทย์ วิศวกร ทนายความ
ที่มีรายได้สูง
และมีหลักฐานแสดงรายได้ชัดเจน
ก็มีโอกาสผ่านการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ง่าย
อย่างไรก็ตาม ยังมีอาชีพอิสระบางประเภท
ที่อาจมีโอกาสผ่านการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ยากกว่า
เช่น แม่ค้า พ่อค้า อาชีพรับจ้างทั่วไป
เนื่องจากอาจไม่มีหลักฐานแสดงรายได้ที่ชัดเจน
แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสผ่านเลย
หากคุณมีเอกสารครบถ้วน
และเตรียมตัวให้พร้อม
เช่น ศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบข้อเสนอจากไฟแนนซ์ต่างๆ
ปรับปรุงประวัติเครดิต เก็บออมเงินเพื่อแสดงหลักฐานการมีเงินสำรอง
คุณก็มีโอกาสผ่านรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้
นอกจากอาชีพแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณา
ประวัติเครดิต: ผู้ที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี มีโอกาสผ่านการอนุมัติสูง
รายได้: ผู้ที่มีรายได้เพียงพอต่อการผ่อนชำระ มีโอกาสผ่านการอนุมัติสูง
มูลค่ารถยนต์: มูลค่ารถยนต์ที่สูง มีโอกาสผ่านการอนุมัติสูง
ไฟแนนซ์: แต่ละไฟแนนซ์มีนโยบายการพิจารณาอนุมัติที่แตกต่างกัน ควรเปรียบเทียบข้อเสนอจากหลายๆ ไฟแนนซ์ก่อนตัดสินใจ
สรุป:
อาชีพที่มีความมั่นคง รายได้ดี และมีหลักฐานแสดงรายได้ชัดเจน มีโอกาสผ่านการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ง่าย
อาชีพอิสระบางประเภท อาจมีโอกาสผ่านการอนุมัติรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้ยากกว่า แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสผ่านเลย
ก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์รถยนต์ ควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อเสนอจากหลายๆ ไฟแนนซ์ เตรียมเอกสารให้พร้อม และปรับปรุงประวัติเครดิต
Link: ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม รีไฟแนนซ์ คือ อะไร ทำอย่าไร?
หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังกังวลเรื่องรีไฟแนนซ์รถยนต์
หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย

Link : รีไฟแนนซ์รถยนต์ กับ anantagood ดีอย่างไร?

 ขอบคุณข้อมูล : Gemini&anantagood

อนันตากรุ๊ป ที่ปรึกษาทางการเงิน รับวางแผนทางการเงิน ปรึกษาฟรี
☎️ 095-806-5511 , 095-057-5511

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้