ย้ายไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด กับ รีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด ต่างกันอย่างไร?

Last updated: 28 มิ.ย. 2567  |  59 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด

ย้ายไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด กับ รีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด ต่างกันอย่างไร?


หลายคนอาจเข้าใจผิดคิดว่า "ย้ายไฟแนนซ์รถ" กับ
"รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด" เป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่จริง ๆ แล้วมีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของวัตถุประสงค์ วิธีการ และผลลัพธ์

ย้ายไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด หมายถึง การโอนย้ายสัญญาผ่อนชำระรถยนต์จากสถาบันการเงินเดิม ไปยังสถาบันการเงินใหม่ โดยปกติจะทำเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระ เช่น อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ วงเงินผ่อนชำระ หรือเพื่อเพิ่มเงินทุนสำหรับการใช้งานอื่น ๆ
กล่าวคือ เปลี่ยนผู้ให้กู้ หรือ เปลี่ยนไฟแนนซ์ จากที่เดิมไปที่ใหม่


รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด หมายถึง การขอสินเชื่อใหม่จากสถาบันการเงินใหม่ เพื่อนำเงินมาชำระปิดยอดหนี้สินเชื่อรถยนต์ที่เหลืออยู่กับสถาบันการเงินเดิม โดยหลังจากรีไฟแนนซ์แล้ว ผู้กู้จะมีสัญญาผ่อนชำระใหม่กับสถาบันการเงินใหม่แทน

สรุปความแตกต่างรีไฟแนนซ์รถยนต์ กับ ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ ต่างกันยังไง

หรือ "บางคน ชอบมารวมว่าการรีไฟแนนซ์ คือ การย้ายไฟแนนซ์ไปอีกที่ จริงๆแล้วการรีไฟแนนซ์ คือการขอเพิ่มวงเงินกับที่เดิม หรือ ขอวงเงินเพิ่มเติมในส่วนที่ผ่อนชำระไปแล้ว กลับมาเพื่อใช้จ่าย แต่ต้องมีการทำสัญญาเพิ่มเติม จากสัญญาเก่า อาจมีรถเป็นหลักประกัน หรือ ทรัพย์สิน โดยไม่ต้องมีการจดจำนองใหม่ เพิ่มวงเงินจากหลักประกันเดิม "

การย้ายไฟแนนซ์ คือ การเปลี่ยนไฟแนนซ์ ผู้ให้กู้รายใหม่ โดย ปิดบัญชีหลักประกันเดิมจากไฟแนนซ์หรือผู้ให้กู้เก่า มาที่ใหม่ ซึ่งต้องประเมินหลักประกันใหม่ เสนอเงื่อนไขพิเศษ และทำสัญญาใหม่ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ทั้ง2 แบบที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับความจำเป็นใช้เงินของผู้กู้ข้อควรพิจารณาก่อนย้ายไฟแนนซ์รถหรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ระยะเวลาที่ผ่อนรถมาแล้ว: โดยทั่วไป สถาบันการเงินจะรับรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องผ่อนไม่เกิน 50% ของยอดราคาประเมินรถ
ประวัติการผ่อนชำระ: ผู้ที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี มีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อรีไฟแนนซ์ง่ายกว่า และอาจได้ดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
เงื่อนไขของสินเชื่อรีไฟแนนซ์: เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง ก่อนตัดสินใจ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง: มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียในการย้ายไฟแนนซ์รถหรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าประเมินราคารถ ค่าธรรมเนียมการปิดสัญญาเก่า เป็นต้น

สรุปการย้ายไฟแนนซ์รถ และการรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้กู้สามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระรถยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้กู้ควรศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อเสนอจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจ

link: ดูบทความเพิ่มเติม รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมดได้ไหม ที่ไหนดี

ไขปัญหา กับคำถาม เหล่านี้ และแยกความแตกต่าง ระหว่าง 2 ชนิดนี้

รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ ยัง ผ่อน ไม่ หมด
,รีไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ยังผ่อนไม่หมด
,การ รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ ยัง ผ่อน ไม่ หมด
,รี ไฟแนนซ์ รถ ผ่อน ไม่ หมด
,รีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมด
,ผ่อนรถยังไม่หมด รีไฟแนนซ์ได้ไหม
,รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ที่ไหนดี
,รถ ผ่อน ไม่ หมด เข้า ไฟแนนซ์ ได้ ไหม
,รถ ยัง ผ่อน ไม่ หมด เข้า ไฟแนนซ์ ได้ ไหม
,รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ดีไหม
,รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด
,รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คเครดิต
,รีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมด ไทยพาณิชย์
,ถ้ารถยังผ่อนไม่หมด รีไฟแนนซ์
,รถ ผ่อน อยู่ รี ไฟแนนซ์ ได้ ไหม
,รีไฟแนนซ์รถผ่อนยังไม่หมด
,เอารถเข้าไฟแนนซ์ ผ่อนยังไม่หมด
,รถผ่อนไม่หมดรีไฟแนนซ์ได้ไหม
,รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ธนชาต
,รี ไฟแนนซ์ รถ ยัง ผ่อน ไม่ หมด
,การรีไฟแนนซ์ รถยนต์ที่ ยังผ่อนไม่หมด
,รีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด
,ย้ายไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด
,รีไฟแนนซ์รถ ไม่เช็คเครดิตบูโร

Link : รีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด หรือ จะย้ายไฟแนนซ์รถยังผ่อนอยู่ 

รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ ยัง ผ่อน ไม่ หมด รีไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ยังผ่อนไม่หมด การ รี ไฟแนนซ์ รถยนต์ ที่ ยัง ผ่อน ไม่ หมด รี ไฟแนนซ์ รถ ผ่อน ไม่ หมด รีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมด ผ่อนรถยังไม่หมด รีไฟแนนซ์ได้ไหม รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ที่ไหนดี รถ ผ่อน ไม่ หมด เข้า ไฟแนนซ์ ได้ ไหม รถ ยัง ผ่อน ไม่ หมด เข้า ไฟแนนซ์ ได้ ไหม รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ดีไหม รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ไม่เช็คเครดิต รีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมด ไทยพาณิชย์ ถ้ารถยังผ่อนไม่หมด รีไฟแนนซ์ รถ ผ่อน อยู่ รี ไฟแนนซ์ ได้ ไหม รีไฟแนนซ์รถผ่อนยังไม่หมด เอารถเข้าไฟแนนซ์ ผ่อนยังไม่หมด รถผ่อนไม่หมดรีไฟแนนซ์ได้ไหม รีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ยังผ่อนไม่หมด ธนชาต รี ไฟแนนซ์ รถ ยัง ผ่อน ไม่ หมด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้