ค้างค่างวดรถกี่งวดถึงโดนยึด? 4ข้อควรรู้?

Last updated: 27 เม.ย 2567  |  804 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ต้างค่างวดกี่งวดถึงโดนยึดรถ

ค้างค่างวดรถกี่งวดถึงโดนยึด? อัปเดตปี 2567
คนไทยจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับปัญหาการผ่อนชำระรถยนต์ไม่ไหว บทความนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยว่าค้างค่างวดรถกี่งวดถึงโดนยึด รวมไปถึงวิธีจัดการเมื่อเผชิญปัญหานี้
หัวข้อ: ค้างค่างวดรถ กี่งวดถึงโดนยึด?
วิธีจัดการเมื่อค้างค่างวดรถ  4ข้อ ควรรู้
1.กรณีค้างชำระเกิน90วัน คำแนะนำ
2. ค้างชำระ 91-120 วัน ส่งสำนักงานกฎหมาย? ทวงถาม ให้ชำระงวดที่ค้าง (แล้วแต่นโยบายไฟแนนซ์ บางที่ 91วัน ยกเลิกสัญญา)
3. 120+ สำนักงานกฎหมาย ยกเลิกสัญญา ฟ้องศาล (แล้วแต่นโยบายไฟแนนซ์ บางที่ 100 วัน ยกเลิกสัญญา ฟ้องเลย )
4. การยึดรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย

แหล่งข้อมูลและหน่วยงานช่วยเหลือ

คำอธิบาย: ค้างค่างวดรถ กี่งวดถึงโดนยึด?


โดยปกติแล้ว ไฟแนนซ์จะให้เวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน ในการชำระค่างวดรถที่ค้างชำระ หากครบกำหนดแล้วยังไม่มีการชำระ ทางไฟแนนซ์จะเริ่มติดตามทวงถาม และดำเนินการยึดรถต่อไป
1. ค้างชำระเกิน 90 วัน หนี้คาดการณ์ว่าไม่มีความสามารถชำระหนี้(3เดือน) ไฟแนนซ์จะจัดให้สถานะหนี้เป็น NPL (Non-Performing Loan)
ความรู้เบื้องต้นที่ต้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
- แนวทางการปฎิบัติ พยายามรักษาสถานะอย่าให้ค้างเกิน 90วันหรือ3งวด  หาไปชำระ สัก 1งวด  (ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิน3งวด หรืออย่าค้างติดต่อกันเกิน3งวด90วัน)  หรือ ภาษาเครดิต เรียกกันว่า ให้ ผ่อนฟันหลอ แบบนั้นไปเพื่อปรับสภาพ
ถ้ากรณีไม่ไหว ไม่สามารถชำระได้เกิน 90 วัน มาเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจะแจ้งว่า ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินการ

2. ส่งให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการ ? ดำเนินการอะไร ? 
- แจ้งมายังผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน โดยการโทรมาเจราจา ให้ชำระหนี้ จาก91-120วัน  เพื่อติดตามทวงถาม และให้ชำระเงิน ค่างวดที่ค้าง พร้อมค่าติดตามทวงถาม ค่าดำเนินการ
หมายเหตุ 
(ที่ค้าง3งวด บวก งวดปัจจุบัน รวม4งวด ) พร้อมค่าใช้จ่ายติดตาม 
3. ถ้ายังไม่มีขำระ และ ผู้ประสบปัญหานี้ อยู่ ต่อจากนี้ อะไรเกิดขึ้นต่อ  สำนักงานกฎหมาย จะทำหนังสือบอกยกเลิกสัญญา แก่ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ
หรือ  ผู้ค้ำประกัน รวมรายได้ (บางไฟแนนซ์ ใช้ กู้ร่วม) ให้ชำระค่าตัวรถที่คงค้างจากการผ่อนชำระ และค่า ติดตาม ค่าผิดนัดชำระ หรือ คืนรถ
หมายเหตุ : ตรงนี้หละเริ่มเป็น จุด ที่ต้อง ศึกษาข้อมูลความรู้เพื่อ ไม่โดนเอาเปรียบ และ ผู้ประสบปัญหานี้ ก็ไม่เอาเปรียบไฟแนนซ์ 
กรณี ไม่ไหวจะ คืนรถ
-การเจรจาไกล่เกลี่ย คืนรถ โดยไม่มีส่วนต่าง จากการขาย ประมูลขายทอดตลาด ขาดทุน (ชดเฉยหนี้ส่วนต่าง)
-การดำเนินการคืนรถเอกสารการรับคืนรถ สถานที่ รับคืนรถ (กรณีมีเจ้าหน้าที่ มารับ คือ โดนยึด ไม่ใช่เราเจตนาคืน)
หมายเหตุ :  ส่วนมากต้องไม่ค้างชำระ แล้วมีความจำนง คืนรถ จะไม่มีส่วนต่างจากขายขาดทุน(ชดเฉยหนี้ส่วนต่าง)
Link: ถ้าโดนยึดแล้ว ไถ่ถอนรถยึดยังไง
กรณี ยังเพิกเฉย  ไม่สามารถชำระได้
สำนักงานกฏหมายจะ ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาล ให้ชำระค่าขาดราคา (ง่ายค่างวดที่ยังคงค้าง ) พร้อมค่าผิดสัญญา หรือ คืนรถ ต่อศาล

จะประทับรับฟ้อง และ มีหมายศาล มาให้ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ หรือ  ผู้ค้ำประกัน รวมรายได้ (บางไฟแนนซ์ ใช้ กู้ร่วม) อีกประมาณในเดือนที่5หรือ 150วัน ศาลจะนัด ในเดือนที่6 เป็นนัด พร้อม หรือ นัด ไตร่ส่วนมูลฟ้อง นัดไกล่เกลี่ย
แนวทาง แก้ไข ผู้ที่ประสบปัญหา นี้
1.คืนรถ มีเอกสาร ที่เราคืนรถให้กับไฟแนนซ์ ไป แถลงที่ศาล (ก็ จะจบ คดี นี้) ที่ให้ชำระค่าขาดราคา หรือ ฟ้องให้คืนรถ) 
หทายเเหตุ : จบ คดีนี้ แต่ จะมีอาจมีคดี โดนฟ้องต่อ  จากกรณี ประมูลรถขายทอดตลาด แล้วขายไม่พอค่าขาดราคารถที่ยังคงค้าง
2.กรณี รถยังไม่โดนยึด หรือ เรามีความประสงค์ ยังไม่คืนรถ ให้ ไกล่เกลี่ย กับ โจทย์ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ ถึงการเจรจา เงือนไขการขอผ่อนชำระต่อ   ค่าใช้จ่าย หรือ กรณี จะคืนรถ และทำเอกสารการเจรจาต่อศาล 
หมายเหตุ : ควรเจรจาต่อรอง ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากต่าผิดนัดชำระ ค่าดำเนินการฟ้อง ค่าดอกเบี้ย ต่างๆๆ หรือ ขอลดหนี้ หรือ การHair Cut ให้ได้มากที่สุด เพราะจะมีผล กรณี คืนรถ แล้วออกประมูลขายทอดตลาด หรือ ทางออกกรณีจะเอาไว้

4 . การยึดรถ: ที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย
ผู้รับมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ (สำนักงานกฎหมาย) จะต้องแสดงเอกสาร:คำฟ้องที่ประทับรับฟ้อง
หนังสือมอบอำนาจ ให้ตรงกับ หมายศาลที่ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ หรือ  ผู้ค้ำประกัน รวมรายได้ (บางไฟแนนซ์ ใช้ กู้ร่วม) ได้รับ
ผู้เช่าซื้อควรตรวจสอบเอกสาร ในการยึดให้ถูกเพื่อนำไปแถลง คืนรถที่ศาล
ศึกษาสิทธิของผู้เช่าซื้อ 
Link  : ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง ยึดรถได้ไหม

Link: 4เทคนิค ก่อนโดนยึดรถ โดนฟ้อง ยังมีทางออก
วิธีจัดการเมื่อค้างค่างวดรถ: พยายามอย่าให้ค้างเกิน90วัน 

ติดต่อไฟแนนซ์:ขอผ่อนผัน 
ปรับโครงสร้างหนี้
หาเงินมาจ่ายค่างวดที่ค้าง  หรือ หาแนวทาง รีไฟแนนซ์รถยนต์  
ขายดาวน์รถ:เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อ
ประนอมหนี้กับไฟแนนซ์:ไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาล
แหล่งข้อมูลและหน่วยงานช่วยเหลือ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย: https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค: https://www.ocpb.go.th/
เพิ่มเติม:
Link : กฎหมายน่ารู้ก่อนโดนยึดรถ

อ้างอิงแหล่งที่มา
1. Gemini (2567). ขั้นตอน เอกสารการไถ่ถอนรถยึด. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567
2. Gemini (2567) รวมกับ Ananta  (2567). ค้างค่างวดรถ กี่งวดถึงโดนยึด? อัปเดตปี 2567. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567

Link : ปรึกษา ไถ่ถอนรถยึด ปัญหารถจะถูกยึด กับ ananta

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้