ยึดรถได้ไหม?ค้างค่างวดรถกี่งวดถึงโดนยึด?วิธีการคืนรถไฟแนนซ์

Last updated: 27 เม.ย 2567  |  748 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ยึดรถได้ไหม ค้างค่างวดกี่งวดถึงโดนยึด

ยึดรถได้ไหม? กรณี ค้างค่างวดรถกี่งวดถึงโดนยึด?
คนไทยจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับปัญหาการผ่อนชำระรถยนต์ไม่ไหว บทความนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยว่าค้างค่างวดรถกี่งวดถึงโดนยึด รวมไปถึงวิธีจัดการเมื่อเผชิญปัญหานี้
หัวข้อ : ยึดรถได้ไหม ?  ค้างค่างวดรถ กี่งวดถึงโดนยึด?
สรุป:  วิธีจัดการเมื่อค้างค่างวดรถ  4ข้อ ควรรู้
1.กรณีค้างชำระเกิน90วัน คำแนะนำ
2. ค้างชำระ 91-120 วัน ส่งสำนักงานกฎหมาย? ทวงถาม ให้ชำระงวดที่ค้าง (แล้วแต่นโยบายไฟแนนซ์ บางที่ 91วัน ยกเลิกสัญญา)
3. 120+วัน  สำนักงานกฎหมาย ยกเลิกสัญญา ฟ้องศาล (แล้วแต่นโยบายไฟแนนซ์ บางที่ 100 วัน ยกเลิกสัญญา ฟ้องเลย )
4. การยึดรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ เอกสาร ในการ คืนรถไฟแนนซ์ 
แหล่งข้อมูลและหน่วยงานช่วยเหลือ
คำอธิบาย: ยึดรถได้ไหม? ค้างค่างวดรถ กี่งวดถึงโดนยึด?
โดยปกติแล้ว ไฟแนนซ์จะให้เวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน ในการชำระค่างวดรถที่ค้างชำระ หากครบกำหนดแล้วยังไม่มีการชำระ ทางไฟแนนซ์จะเริ่มติดตามทวงถาม และดำเนินการยึดรถต่อไป
1. ค้างชำระเกิน 90 วัน หนี้คาดการณ์ว่าไม่มีความสามารถชำระหนี้(3เดือน) ไฟแนนซ์จะจัดให้สถานะหนี้เป็น NPL (Non-Performing Loan)
ความรู้เบื้องต้นที่ต้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
- แนวทางการปฎิบัติ พยายามรักษาสถานะอย่าให้ค้างเกิน 90วันหรือ3งวด  หาไปชำระ สัก 1งวด  (ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิน3งวด หรืออย่าค้างติดต่อกันเกิน3งวด90วัน)  หรือ ภาษาเครดิต เรียกกันว่า ให้ ผ่อนฟันหลอ แบบนั้นไปเพื่อปรับสภาพ
ถ้ากรณีไม่ไหว ไม่สามารถชำระได้เกิน 90 วัน มาเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจะแจ้งว่า ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินการ
2. ส่งให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการ ? ดำเนินการอะไร ? 
- แจ้งมายังผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน โดยการโทรมาเจรจา ให้ชำระหนี้ จาก91-120วัน  เพื่อติดตามทวงถาม และให้ชำระเงิน ค่างวดที่ค้าง พร้อมค่าติดตามทวงถาม ค่าดำเนินการ
หมายเหตุ 
(ที่ค้าง3งวด บวก งวดปัจจุบัน รวม4งวด ) พร้อมค่าใช้จ่ายติดตาม 
3. ถ้ายังไม่มีขำระ และ ผู้ประสบปัญหานี้ อยู่ ต่อจากนี้ อะไรเกิดขึ้นต่อ  สำนักงานกฎหมาย จะทำหนังสือบอกยกเลิกสัญญา แก่ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ
หรือ  ผู้ค้ำประกัน รวมรายได้ (บางไฟแนนซ์ ใช้ กู้ร่วม) ให้ชำระค่าตัวรถที่คงค้างจากการผ่อนชำระ และค่า ติดตาม ค่าผิดนัดชำระ หรือ คืนรถ
หมายเหตุ : ตรงนี้หละเริ่มเป็น จุด ที่ต้อง ศึกษาข้อมูลความรู้เพื่อ ไม่โดนเอาเปรียบ และ ผู้ประสบปัญหานี้ ก็ไม่เอาเปรียบไฟแนนซ์ 
กรณี ไม่ไหวจะ คืนรถ
-การเจรจาไกล่เกลี่ย คืนรถ โดยไม่มีส่วนต่าง จากการคืนรถ การประมูลขายทอดตลาด ขาดทุน (ไม่ต้องชดเฉยหนี้ส่วนต่าง)
-การดำเนินการคืนรถเอกสารการรับคืนรถ สถานที่ รับคืนรถ (กรณีมีเจ้าหน้าที่ มารับ คือ โดนยึด ไม่ใช่เราเจตนาคืนรถ)
หมายเหตุ :  ส่วนมากต้องไม่ค้างชำระ แล้วมีความจำนง คืนรถ จะไม่มีส่วนต่างจากขายขาดทุน(ไม่ต้องชดเฉยหนี้ส่วนต่าง)
Link: ถ้าโดนยึดแล้ว ไถ่ถอนรถยึดยังไง
กรณี ยังเพิกเฉย  ไม่สามารถชำระได้
สำนักงานกฏหมายจะ ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาล ให้ชำระค่าขาดราคา (ง่ายๆค่างวดที่ยังคงค้าง ) พร้อมค่าผิดสัญญา หรือ คืนรถ ต่อศาล
จะประทับรับฟ้อง และ มีหมายศาล มาให้ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ หรือ  ผู้ค้ำประกัน รวมรายได้ (บางไฟแนนซ์ ใช้ กู้ร่วม) อีกประมาณในเดือนที่5หรือ 150วัน ศาลจะนัด ในเดือนที่6 เป็นนัด พร้อม หรือ นัด ไตร่ส่วนมูลฟ้อง นัดไกล่เกลี่ย
แนวทาง แก้ไข ผู้ที่ประสบปัญหา นี้
1.คืนรถไฟแนนซ์ มีเอกสาร ที่เราคืนรถให้กับไฟแนนซ์ หรือเอกสารการรับรถตรวจสภาพรถ คืน นำไป แถลงที่ศาล (ก็ จะจบ คดี นี้) ที่ให้ชำระค่าขาดราคา หรือ  ฟ้องให้คืนรถ
หทายเเหตุ : จบ คดีนี้ แต่บางราย   โดนฟ้อง ต่อ  กรณี ประมูลรถขายทอดตลาด แล้วขายไม่พอค่าขาดราคา หมายความว่า  ขายไม่พอชำระหนี้ที่ค้าง
2.กรณี รถยังไม่โดนยึด หรือ เรามีความประสงค์ ยังไม่คืนรถ ให้ ไกล่เกลี่ย กับ โจทย์ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ ถึงการเจรจา ผ่อนชำระ ค่าใช้จ่าย และทำเอกสารการเจราจาต่อศาลได้ แล้วแต่ ศาลเมตตา ให้ผ่อนชำระได้กี่งวด ต้องรองต่อไกล่เกลี่ยที่ศาล จากประสบการณ์ มีให้ผ่อน 12งวด บางรายได้ถึง 48งวด ก็มี อยู่ที่ จำเลย แถลง เหตุบรรเทาทุกข์ แนะนำปรึกษา ทนายความให้เป็นที่ปรึกษา หรือ ที่ ศาลจะมี น้องนักศึกษา ทนายฝึกงาน ทนายอาสา  ให้ น้องช่วยเขียนคำร้องให้ หรือเป็นทนายให้ (ฟรี) แล้วแต่สินน้ำใจให้น้อง
หมายเหตุ : กรณีนี้ ในคำฟ้อง จะมีค่าขาดราคารถ และ ค่าปรับ ค่าดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ต่างๆ แนะนำให้ขอ Hair Cut หนี้เลย
4 . การยึดรถ : ที่ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย (ยึดรถได้ไหม) ยึดได้ขั้นตอนนี้
ผู้รับมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ (สำนักงานกฎหมาย) จะต้องแสดงเอกสาร:คำฟ้องที่ประทับรับฟ้อง
หนังสือมอบอำนาจ ให้ตรงกับ หมายศาลที่ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ หรือ  ผู้ค้ำประกัน รวมรายได้ (บางไฟแนนซ์ ใช้ กู้ร่วม) ได้รับ
ผู้เช่าซื้อควรตรวจสอบเอกสาร ในการยึดให้ถูกเพื่อนำไปแถลง คืนรถที่ศาล
ศึกษาสิทธิของผู้เช่าซื้อ 
วิธีจัดการเมื่อค้างค่างวดรถ: พยายามอย่าให้ค้างเกิน90วัน 
ติดต่อไฟแนนซ์:ขอผ่อนผัน 
ปรับโครงสร้างหนี้
หาเงินมาจ่ายค่างวดที่ค้าง  หรือ หาแนวทาง รีไฟแนนซ์รถยนต์  
ขายดาวน์รถ:เปลี่ยนสัญญาผ่อนต่อ
ประนอมหนี้กับไฟแนนซ์:ไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาล
แหล่งข้อมูลและหน่วยงานช่วยเหลือ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย: https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค: https://www.ocpb.go.th/
เพิ่มเติม:
Link : กฎหมายน่ารู้ก่อนโดนยึดรถ
อ้างอิงแหล่งที่มา
1. Gemini (2567). ขั้นตอน เอกสารการไถ่ถอนรถยึด. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567
2. Gemini (2567) รวมกับ Ananta  (2567). ค้างค่างวดรถ กี่งวดถึงโดนยึด? อัปเดตปี 2567. สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567

Link : ปรึกษา ไถ่ถอนรถยึด ปัญหารถจะถูกยึด กับ ananta

 

อนันตากรุ๊ป ที่ปรึกษาทางการเงิน รับวางแผนทางการเงิน ปรึกษาฟรี
☎️ 095-806-5511 , 095-057-5511

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้