3 ช่วง สาหตุจะโดนยึดรถ! จนรถโดนยึด!แนวทางแก้ไขคำถามเหล่านี้?

Last updated: 1 พ.ค. 2567  |  479 จำนวนผู้เข้าชม  | 

3 ช่วงอาการผ่อนรถไม่ไหว

รถกำลังจะโดนยึด? สู้ต่อหรือคืนดี? รถถูกยึดไปแล้ว?

สรุปสาระสำคัญ 3 ระยะ 
1. ระยะแรก: รถยังไม่โดนยึด
2. ระยะสอง: ก้ำกึ่ง คืนดี หรือ สู้ต่อ
3. ระยะสาม: โดนยึดรถแล้ว

"เรามาทำความเข้าใจ และ แนวทางแก้ไข หาทางออก"


หลายคนอาจกำลังเผชิญปัญหารถยนต์ค้างค่างวด ผ่อนไม่ไหว กลัวโดนยึด บทความนี้จะมาอธิบายถึงสถานการณ์ต่างๆ

พร้อมแนวทางแก้ไข แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

1. ระยะแรก: รถยังไม่โดนยึด


คำถามที่พบบ่อย:

ไม่ส่งค่างวดรถทำอย่างไรได้บ้าง?
ค้างค่างวดต้องทำอย่างไร?
ค้างค่างวดรถแก้ไขยังไง?
รถจะโดนยึดเมื่อไหร่?

ไฟแนนซ์จะมายึดรถตอนไหน?
ค้างค่างวดกี่งวดถึงโดนยึด?
ค้างค่างวดกี่เดือนถึงโดนยึดรถ?
ไม่ผ่อนรถกี่งวดถึงโดนยึด?
ไม่ผ่อนกี่เดือนถึงโดนยึด?
รถจะโดนยึดกี่เดือน?
รถจะโดนยึด ทำยังไงดี?
ทางออกเมื่อรถจะถูกยึด?
รถจะโดนยึด รีไฟแนนซ์ได้ไหม?
ค้างค่างวดรถ 1 เดือน เป็นอะไรไหม?
ค้างค่างวดรถ 3 งวด จ่ายเข้าไป 1 งวด ก่อน ได้ไหม?
ค้างค่างวดรถ 2 งวด จ่ายเข้าไป 1 งวด ก่อน ได้ไหม?
รถโดนยกเลิกสัญญา?
รถโดนยกเลิกสัญญา ต้องทำยังไง?
หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์?
ไม่อยากโดนยึดรถ?
ไม่อยากคืนรถ?
ไม่อยากโดนฟ้องยึดรถ?
รถโดนยกเลิกสัญญา รีไฟแนนซ์ได้ไหม?
รถโดนฟ้อง รีไฟแนนซ์ได้ไหม?
ไฟแนนซ์ตามรถยังไง?

แนวทางแก้ไข:กับปัญหาเหล่านี้ 
1.1 การเจราจา เพื่อหาทางออก ขอชำระบางส่วน ขอส่วนลดค่าติดตาม
1.2 การรีไฟแนนซ์รวมหนี้: รวมหนี้รถกับหนี้สินอื่นๆ เป็นก้อนเดียว เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและยอดผ่อนต่อเดือน
1.3 การย้ายไฟแนนซ์: รีไฟแนนซ์รถ หาไฟแนนซ์ใหม่ที่มีเงื่อนไขดีกว่า เพื่อเริ่มต้นใหม่
1.4 การขอปรับโครงสร้างหนี้ (แค่ไม่โดนยึด ไม่เหลือส่วนต่าง หนี้เพิ่ม จากการขยายระยะเวลา)
1.5 การวางแผนรวมหนี้ แก้หนี้: หรือ การรวมหนี้
เพิ่มเติม : แนวทางแก้ไข ที่กล่าวมา เบื่องต้น ยังสามารถทำได้ทั้งแบบ เช็คเครดิต กับ ไม่เช็คเครดิต (ตรวจสอบประวัติการผ่อนชำระเก่า)
แนะนำ: แนวทางการเจรจา ขอปรับโครงสร้างหนี้ เปรียบเทียบกับ การรีไฟแนนซ์ใหม่ ทั้ง ด้านอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และเงินคงเหลือส่วนต่าง กับ หนี้อนาคตที่จะเกิดขึ้น ทั้งการปรับโครงสร้างหนี้ และ การรีไฟแนนซ์ ใหม่
ปัญหา ที่พบ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ผู้ประสบปัญหา เข้าไม่ถึงแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุน แค่ไฟแนนซ์เดิมเสนอ อะไรมาก็รับไว้ และสุดท้ายก็กลายมาเป็น วังวนหนี้ ดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้น (ดอกท้วมต้น)จากการปรับโครงสร้างหนี้ และ การพักชำระหนี้ หรือการประนอมหนี้ การเจรจาต่อรองกับไฟแนนซ์ การขอ Hair Cut หนี้ จากไฟแนนซ์ ถ้าเรารู้หรือเข้าใจ ยังสามารถ โยกย้ายหนี้ หรือ ย้ายไฟแนนซ์ และทำให้หนี้เราน้อยลง 
หมายเหตุ: ปัญหาที่กล่าวมา เบื้องต้น ช่วงระยะแรก หรือ ระยะ เริ่ม ออกอาการ ผ่อนชำระไม่ตรง ไม่ไหว คุณภาพหนี้เริ่มเสีย ไม่ต้องกังวล รีบศึกษาหาข้อมูล และเจรจาต่อรองไฟแนนซ์เดิม หรือ หา โยกย้ายไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ใหม่ 

ปรึกษา anantagood เพื่อวางแผนจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ
อนันตากรุ๊ป ที่ปรึกษาทางการเงิน รับวางแผนทางการเงิน ปรึกษาฟรี
☎️ 095-806-5511 , 095-057-5511

2. ระยะสอง: ก้ำกึ่ง คืนดี หรือ สู้ต่อ

คำถามที่พบบ่อย:
ใคร เคย โดนยึดรถ บ้าง?
โดน ยึด รถ ต้อง ทำ อะไร บ้าง?
โดนยึดรถ เป็นคดี อะไรโดนฟ้องค่างวดรถ?

ฟ้องคืนรถ?
ไฟแนนซ์ฟ้อง ทำยังไงดี?
ไฟแนนซ์ฟ้องยึดรถ?
หมายศาลนัดไกล่เกลี่ย เรื่อง รถ?
ขึ้นศาล เรื่อง รถ น่ากลัวไหม?
มีหมายศาลนัดไกล่เกลี่ย เรื่องรถแต่ไม่ได้ไป?
โดนยึดรถ โดนฟ้อง?
กฎหมายการยึดรถ 2566?
การยึดรถที่ถูกต้อง?

หมายเหตุ: กลุ่มนี้แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มย่อย
2.1 คืนรถไฟแนนซ์ไปแล้ว กับ ถูกยึดรถไปแล้ว จะเป็นทุกข์เรื่อง การฟ้องส่วนต่างจากค่าขาดราคา รถ
2.2 ยังไม่คืนรถ แต่โดนครบ ติดตาม ยกเลิกสัญญา  จนถึงโดนฟ้องศาล มีคำสั่งศาล ให้คืนรถ หรือชำระค่าขาดราคารถ 

คำแนะนำ:เพิ่มเติม ด้าน คดี แพ่ง และ คดีอาญา

กลุ่มนี้ ยังคงสามารถ ดำเนินการ เพื่อ หาเงินไปชำระหนี้ หรือ ค่าขาดราคารถ หรือ ค่างวดที่ยังคงค้าง ได้ เพราะ ตอนที่ไฟแนนซ์ฟ้อง จะฟ้อง ให้คืนรถ หรือ ชำระค่าขาดราคารถ
หมายเหตุ : คืน รถ แล้ว โดน ฟ้อง จะ ติด คุก ไหม? 
ทำความเข้าใจ กรณี การถูกไฟแนนซ์ฟ้องศาลเรื่องรถยนต์ กับ คำถาม ว่า จะ มีโทษ ถึงขั้น ติดคุกไหม มาเริ่มทำความเข้าใจกันใหม่ 
การฟ้อง คดีความ มี2 ลักษณะใหญ่ๆคือ
1. การฟ้อง คดีความ แพ่ง คือการฟ้อง เกี่ยวกับ เรื่องทรัพย์สิน เงินทอง กู้ยืม สัญญาเช่าซื้อ 
บทลงโทษ : ไตร่สวน ตัดสิน คำพิพากษา คืนทรัพย์ ชำระหนี้ตามฟ้อง ค่าปรับ (ถ้าไม่มีชำระ ก็บังคับคดี เกี่ยวกับทรัพย์สิน เงิน ทอง)
2.การฟ้อง คดีความอาญา คือ การฟ้องผิดในคดีอาญา ที่เกี่ยวกับ คดียักยอกทรัพย์  เบียดบังเอาทรัพย์ ในกรณีรถยนต์ แล้วจะดำเนินการฟ้องคดีอาญา ได้ยังไง
  2.1 แจ้งความดำเนิน ผ่าน ตำรวจใน สน. พื้นที่  เพื่อส่งสำนวน ให้ อยัการทำเรื่องฟ้อง
  2.2 สำนักงานกฎหมาย ทำเรื่องฟ้อง เอง 
หมายเหตุ : สิ่งสำคัญ ในการฟ้อง คดีอาญา ต้องมีมูล และ หลักฐานที่เชื่อได้ว่า ผู้เช่าซื้อมีความผิด อาญา จริงตามฟ้อง เพราะบทลงโทษในคดีอาญา ถึงขั้นจำคุก ไม่ใช่เรื่องแค่กล่าวอ้างลอยๆ โดยไม่มีหลักฐาน เช่น 
- ต้องสืบทราบว่า เอาทรัพย์ หรือ รถยนต์ของไฟแนนซ์ไปจำนำจอด หรือ ทำให้ไฟแนนซ์ต้องเสียทรัพย์ โดยมีหลักฐานประกอบ

" อย่าไปฟัง พวกที่มายึดรถเรา อ้างมั่ว ว่าจะโดนติดคุก จะโดนจับ ถ้า ไม่ยอมคืนรถ มันคนละเรื่อง ตามยึดตามคำสั่งศาล ความแพ่ง  " 
                     
 " ดื้อแพ่ง" หาทางแก้ไข ดีกว่า อย่าดื้อแพ่ง เลย รีไฟแนนซ์  เริ่มต้นใหม่ ง่ายกว่า ปรึกษาเรา

Link : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 บัญญัติว่า คดีอาญา

อนันตากรุ๊ป ที่ปรึกษาทางการเงิน รับวางแผนทางการเงิน ปรึกษาฟรี
☎️ 095-806-5511 , 095-057-551
ปรึกษา aanantagood พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาครบวงจร


3. ระยะสาม: โดนยึดรถแล้ว

คำถามที่พบบ่อย:
ยึดรถได้ไหม?
ไถ่ถอนรถยึด?
รับไถ่ถอนรถยึด?
รถโดนยึด รีไฟแนนซ์ได้ไหม?
โดนยึดรถทำยังไงดี?
โดนยึดรถอยากได้คืน?
ระยะเวลาไถ่ถอนรถยึด / ไถ่ถอนรถยึดใช้ระยะเวลากี่วัน?
การยึดรถที่ถูกต้อง?
ไถ่ถอนรถจำนำจอด?
ไถ่ถอนรถยึด โตโยต้า?
ไถ่ถอนรถยึด ไทยพาณิชย์?
ไถ่ถอนรถยึด ทิสโก้?
ไถ่ถอนรถยึด กรุงศรี?
ไถ่ถอนรถยึดธนชาติ?
ไถ่ถอนรถยึด เกียรตินาคิน?
บริษัทไถ่ถอนรถยึด?
ไฟแนนซ์ไถ่ถอนรถยึด?
รถโดนยึด ประมูล?
รถโดนยึดขายทอดตลาด?
รถถูกยึดเอาคืนได้ไหม?
รับไถ่ถอนรถติดจำนำ?
รถโดนยึดจะได้คืนไหม?
การไถ่ถอนรถยึด?
กฎหมายการยึด

แนวทางแก้ไข กับคำถามพวกนี้ คำแนะนำ

3.1 สอบถาม ไฟแนนซ์ ยอดที่ต้องชำระ  สามารถต่อสัญญา ไถ่ถอนรถออก นำมาผ่อนต่อได้ไหม
กรณี :  นี้ คือโดนยึด ไปแล้ว สามารถขอจ่ายชำระ ตามงวดที่ค้างพร้อมค่าปรับ ต่อสัญญา นำออกมาผ่อนต่อและใช้รถต่อ 
(การขอต่อสัญญา)
3.2 สอบถามไฟแนนซ์ ยอดปิดทั้งหมดเพื่อ ไถ่ถอนรถยึด ย้ายไฟแนนซ์ ยอดเท่าไร มีส่วนลดหรือไม่
กรณี : นี้ โดนยึดไปแล้ว หาทางออก กรณีที่ 3.1 แล้ว ไม่ให้ ต่อสัญญา ให้ชำระเต็มจำนวน ที่ค้างงวดทั้งหมดยกเลิกสัญญา เราต้องขอส่วนลด หรือ ขอ Hair Cut หนี้  ให้ได้มากที่สุด หรือ ลองเปรียบเทียบราคา ซื้อ ขาย รถรุ่นที่โดนยึด กับราคา ที่ยังคงค้างชำระที่ต้องชำระ 
หมายเหตุ :
ปีนี้ 2567  การขาดทอดตลาด หรือ การประมูล ค่อยข้างชะลอตัว และราคารถ ที่โดนประมูลออกขาย จำนวนมาก ไม่ได้ราคา และทางไฟแนนซ์มีนโยบายให้ สิทธิ์เจ้าของเดิมประมูล ซึ่งหมายความว่า เราสามารถขอ  Hair Cut หนี้ในขั้นตอน3.2 จะดีกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนฟ้องค่าขาดราคา จากการขายทอดตลาดขาดทุน

3.3 หาที่ จัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ใหม่ พร้อม เช็คราคารถเข้าไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ ว่าได้ยอดพอยอดปิดหรือไม่
กรณี : ได้ยอดปิดทั้งหมดแล้ว เริ่มหาช่องทางแนวทาง การรีไฟแนนซ์ เช็คราคากลางยอดจัด เงือนไขการพิจารณาสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระคืน ทั้งแบบเช็คเครดิต และ ไม่เช็คเครดิต 
นำข้อมูล มาเปรียบเทียบ และดำเนินการ เรื่องของแหล่งข้อมูล ติดต่อ  anantagoog 095-057-5511 เพื่อให้ ข้อมูล ด้านราคากลางยอดจัด อัตราดอกเบี้ย เงือนไข ระยะเวลาผ่อน ทั้ง2แบบ และเงือนไขการพิจารณาสินเชื่อ ของหลากหลายไฟแนนซ์ เพื่อให้วิเคราะห์และพิจารณา 

3.4 หาขายรถเปลี่ยนสัญญา หรือ หาขายเพื่อนำเงินไปชำระค่าขาดราคาตัวรถ
กรณี : ขอ Hair Cut หนี้ แล้วได้ยอดน้อย อาจหาขายต่อเพื่อปิดบัญชี พอมีเงินเหลือส่วนต่างไว้ทำทุน หรือ หาขายดาวน์เปลี่ยนสัญญา เพื่อให้ปลอดภาระ 

กรณี : ไม่สามารถ รีไฟแนนซ์ได้ อันเนื่องจาก
 -  ราคากลางปัจจุบัน น้อย กว่า ยอดปิด ไฟแนนซ์เดิม (ต้องกลับไปขอ Hair Cut หนี้  ดีกว่าออกประมูลขายได้ราคาต่ำกว่านี้)
 -  ติดเครดิต ยอดไม่ถึง ไม่มีใคร ค้ำประกัน คนมารวมรายได้ หรือ ไม่มีอาชีพที่ชัดเจน (ส่วนมากติดที่ตัวเอง ไม่ดิ้นรน )

กับอีกส่วน ที่โดนฟ้อง แล้วยังไม่โดนยึด ต้องไปตามหมายนัดของศาลเพื่อ เจรจา ขอทำสัญญาไกล่เกลี่ย และขอผ่อนต่อ ได้ หรือการคืนรถแล้ว ไม่มีส่วนต่างค่าขาดราคารถ ที่ออกประมูลแล้วขาดทุน ที่จะฟ้องตามมาที่หลัง เรื่อง ค่าขายแล้วขาดราคา

มีคำถาม หรือ มี อาการ ข้างต้นที่กล่าวมา 
อนันตากรุ๊ป ที่ปรึกษาทางการเงิน รับวางแผนทางการเงิน ปรึกษาฟรี
☎️ 095-806-5511 , 095-057-551
ปรึกษา aanantagood พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาครบวงจร สรุป

ระยะของการ จะโดนยึดรถ หรือ โดนยึดรถ มี3ระยะ ตัดสินใจ

1.ระยะแรก กำลังจะโดนยึด

2.ระยะสอง ก้ำกึ่ง คืนดี หรือ สู้ต่อ

3.ระยะสาม โดนยึดรถ แล้วแนวทางแก้ไข

1. การไม่ค้างชำระเกิน90วัน ตามที่ลงในบทความ ยึดรถได้ไหม ค้างค่างวดกี่งวดโดนยึดรถ

Link : ยึดรถได้ไหม ค้างค่างวดกี่งวดโดนยึดรถ

2. สำนักงานกฎหมาย ทวงถามติดตาม โดนยกเลิกสัญญา โดนฟ้อง ตามที่ลงในบทความ โดนทวงถาม โดนยกเลิกสัญญา

Link : โดนยกเลิกสัญญา โดนฟ้อง ทำยังไงดี

3.โดนยึดรถแล้ว ไถ่ถอนได้ไหม ไถ่ถอนยังไง ตามบทความ ไถ่ถอนรถยึด ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลา


Link: ไถ่ถอนรถยึด วิธีการ ขั้นตอน เอกสาร ระยะเวลาไถ่ถอนรถยึด

เทคนิคทางรอดก่อนโดนยึดรถ
4เทคนิคทางรอดก่อนโดนยึดรถ

อนันตากรุ๊ป ที่ปรึกษาทางการเงิน รับวางแผนทางการเงิน ปรึกษาฟรี
☎️ 095-806-5511 , 095-057-5511

link: ปรึกษา รถโดนยึด โดนฟ้องศาล

link: ปรึกษา ไถ่ถอนรถยึด อยากได้รถคืน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้