ค้างค่างวกกี่งวดถึงโดนยึด โดนยกเลิกสัญญายึดรถได้ไหม ขั้นตอนการคืนรถให้ไฟแนนซ์

Last updated: 19 มิ.ย. 2567  |  142 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค้างงวดรถ4งวดชำระ1งวดได้ไหม

ค้างค่างวกกี่งวดถึงโดนยึด โดนยกเลิกสัญญายึดรถได้ไหม ขั้นตอนการคืนรถให้ไฟแนนซ์
ไขปัญหา เหล่านี้กับคำถามที่ยังไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการคืนรถ ไฟแนนซ์
,ค้างค่างวดกี่งวดถึงโดนยึด
,รถถูกยึด ต้องผ่อนต่อ หรือ ไม่
,กรุงศรีค้างค่างวดได้กี่งวด
,โต โย ตา ลี ส ซิ่ง ค้าง ค่างวด ได้กี่งวด
,ค้างค่างวด3งวดจ่าย1งวดได้ไหม
,ค้างค่ารถ2งวด
,ค้าง ค่างวด รถ 3 งวด จ่าย เข้าไป 2 งวด ก่อน ได้ไหม
,หนังสือบอกเลิกสัญญารถยนต์
,ค้างค่างวดรถ4เดือน
,บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
,ค้างค่างวดรถ4เดือน ไทยพาณิชย์
,ค้าง งวด รถ 3 งวด รี ไฟแนนซ์
,กรณีไฟแนนซ์ยกเลิกสัญญา
,ค้างค่ารถ3งวด
,ยกเลิกสัญญารถยนต์
,ค้างค่างวดรถ 3 งวด จ่าย เข้าไป 1 งวดก่อนได้ไหม กรุงศรี
,ปล่อยรถยึดโดนอะไรบ้าง

คนไทยจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับปัญหาการผ่อนชำระรถยนต์ไม่ไหว บทความนี้จะช่วยคลายข้อสงสัยว่าค้างค่างวดรถกี่งวดถึงโดนยึด รวมไปถึงวิธีจัดการเมื่อเผชิญปัญหานี้
หัวข้อ: ค้างค่างวดรถ กี่งวดถึงโดนยึด?
วิธีจัดการเมื่อค้างค่างวดรถ 4ข้อ ควรรู้
1.กรณีค้างชำระเกิน90วัน คำแนะนำ
2. ค้างชำระ 91-120 วัน ส่งสำนักงานกฎหมาย? ทวงถาม ให้ชำระงวดที่ค้าง (แล้วแต่นโยบายไฟแนนซ์ บางที่ 91วัน ยกเลิกสัญญา)
3. 120+ สำนักงานกฎหมาย ยกเลิกสัญญา ฟ้องศาล (แล้วแต่นโยบายไฟแนนซ์ บางที่ 100 วัน ยกเลิกสัญญา ฟ้องเลย )
4. การยึดรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แหล่งข้อมูลและหน่วยงานช่วยเหลือ

คำอธิบาย: ค้างค่างวดรถ กี่งวดถึงโดนยึด?

โดยปกติแล้ว ไฟแนนซ์จะให้เวลา 3 เดือน หรือ 90 วัน ในการชำระค่างวดรถที่ค้างชำระ หากครบกำหนดแล้วยังไม่มีการชำระ ทางไฟแนนซ์จะเริ่มติดตามทวงถาม และดำเนินการยึดรถต่อไป
1. ค้างชำระเกิน 90 วัน หนี้คาดการณ์ว่าไม่มีความสามารถชำระหนี้(3เดือน) ไฟแนนซ์จะจัดให้สถานะหนี้เป็น NPL (Non-Performing Loan)
ความรู้เบื้องต้นที่ต้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข
- แนวทางการปฎิบัติ พยายามรักษาสถานะอย่าให้ค้างเกิน 90วันหรือ3งวด หาไปชำระ สัก 1งวด (ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิน3งวด หรืออย่าค้างติดต่อกันเกิน3งวด90วัน) หรือ ภาษาเครดิต เรียกกันว่า ให้ ผ่อนฟันหลอ แบบนั้นไปเพื่อปรับสภาพ
ถ้ากรณีไม่ไหว ไม่สามารถชำระได้เกิน 90 วัน มาเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินจะแจ้งว่า ส่งเรื่องไปยังสำนักงานกฎหมายเพื่อดำเนินการ
2. ส่งให้สำนักงานกฎหมายดำเนินการ ? ดำเนินการอะไร ?
- แจ้งมายังผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน โดยการโทรมาเจราจา ให้ชำระหนี้ จาก91-120วัน เพื่อติดตามทวงถาม และให้ชำระเงิน ค่างวดที่ค้าง พร้อมค่าติดตามทวงถาม ค่าดำเนินการ
หมายเหตุ
(ที่ค้าง3งวด บวก งวดปัจจุบัน รวม4งวด ) พร้อมค่าใช้จ่ายติดตาม
3. ถ้ายังไม่มีขำระ และ ผู้ประสบปัญหานี้ อยู่ ต่อจากนี้ อะไรเกิดขึ้นต่อ สำนักงานกฎหมาย จะทำหนังสือบอกยกเลิกสัญญา แก่ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ
หรือ ผู้ค้ำประกัน รวมรายได้ (บางไฟแนนซ์ ใช้ กู้ร่วม) ให้ชำระค่าตัวรถที่คงค้างจากการผ่อนชำระ และค่า ติดตาม ค่าผิดนัดชำระ หรือ คืนรถ
หมายเหตุ : ตรงนี้หละเริ่มเป็น จุด ที่ต้อง ศึกษาข้อมูลความรู้เพื่อ ไม่โดนเอาเปรียบ และ ผู้ประสบปัญหานี้ ก็ไม่เอาเปรียบไฟแนนซ์
กรณี ไม่ไหวจะ คืนรถ
-การเจรจาไกล่เกลี่ย คืนรถ โดยไม่มีส่วนต่าง จากการขาย ประมูลขายทอดตลาด ขาดทุน (ชดเฉยหนี้ส่วนต่าง)
-การดำเนินการคืนรถเอกสารการรับคืนรถ สถานที่ รับคืนรถ (กรณีมีเจ้าหน้าที่ มารับ คือ โดนยึด ไม่ใช่เราเจตนาคืน)
หมายเหตุ : ส่วนมากต้องไม่ค้างชำระ แล้วมีความจำนง คืนรถ จะไม่มีส่วนต่างจากขายขาดทุน(ชดเฉยหนี้ส่วนต่าง)

Link: ถ้าโดนยึดแล้ว ไถ่ถอนรถยึดยังไง ขั้นตอนการคืนรถ ไฟแนนซ์
กรณี ยังเพิกเฉย ไม่สามารถชำระได้
สำนักงานกฏหมายจะ ดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาล ให้ชำระค่าขาดราคา (ง่ายค่างวดที่ยังคงค้าง ) พร้อมค่าผิดสัญญา หรือ คืนรถ ต่อศาล
จะประทับรับฟ้อง และ มีหมายศาล มาให้ ผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำ หรือ ผู้ค้ำประกัน รวมรายได้ (บางไฟแนนซ์ ใช้ กู้ร่วม) อีกประมาณในเดือนที่5หรือ 150วัน ศาลจะนัด ในเดือนที่6 เป็นนัด พร้อม หรือ นัด ไตร่ส่วนมูลฟ้อง นัดไกล่เกลี่ย
แนวทาง แก้ไข ผู้ที่ประสบปัญหา นี้
1.คืนรถ มีเอกสาร ที่เราคืนรถให้กับไฟแนนซ์ ไป แถลงที่ศาล (ก็ จะจบ คดี นี้) ที่ให้ชำระค่าขาดราคา หรือ ฟ้องให้คืนรถ)
หทายเเหตุ : จบ คดีนี้ แต่ จะมีอาจมีคดี โดนฟ้องต่อ จากกรณี ประมูลรถขายทอดตลาด แล้วขายไม่พอค่าขาดราคารถที่ยังคงค้าง
2.กรณี รถยังไม่โดนยึด หรือ เรามีความประสงค์ ยังไม่คืนรถ ให้ ไกล่เกลี่ย กับ โจทย์ หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ ถึงการเจรจา เงือนไขการขอผ่อนชำระต่อ ค่าใช้จ่าย หรือ กรณี จะคืนรถ และทำเอกสารการเจรจาต่อศาล
หมายเหตุ : ควรเจรจาต่อรอง ค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากต่าผิดนัดชำระ ค่าดำเนินการฟ้อง ค่าดอกเบี้ย ต่างๆๆ หรือ ขอลดหนี้ หรือ การHair Cut ให้ได้มากที่สุด เพราะจะมีผล กรณี คืนรถ แล้วออกประมูลขายทอดตลาด หรือ ทางออกกรณีจะเอาไว้

ขั้นตอนการคืนรถ ไฟแนนซ์ คือ มี2กรณี ดังนี้
1.ส่งค่างวดรถปกติเกินกว่า1ปี และไม่มียอดค้างชำระ ไม่เกินเดือนหรือ30วันอันนี้ชัวร์ บางที่ไม่เกิน90วัน นับจากวันตัดรอบบัญชีตามสัญญา สามารถ คืนมอบคืนรถและขอยกเลิกสัญญากับไฟแนนซ์ โดยมีเอกสาร ขอยกเลิกสัญญากับไฟแนนซ์และเอกสารส่งมอบรถคืน (เอกสารที่ ผู้เช่าต้องทำให้ ตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบรับรถคืน เป็นผู้ เซ็นต์และรับรถคืน ให้แก่ไฟแนนซ์)

2. ค้างค่างวด และ เจตนาจะคืนรถ โดยส่วนมากแล้ว ทางผู้รับมอบรถคืน จะไม่เซ็นต์เอกสารในการส่งมอบรถจากผู้เช่าซื้อ เพราะไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ต้องได้รับมอบอำนาจให้รับรถคืน แต่ถ้ามีการค้างชำระ เกิน90วัน จะผิดสัญญาเช่าซื้อ ผู้รับรถหรือผู้ที่มายึด(ขอให้ส่งมอบรถคืนให้ไฟแนนซ์) จะมารับรถ และมีเอกสารการตรวจสภาพเพื่อรับรถคืน

ตัวอย่างเอกสาร
1. กรณี ผู้เช่าซื้อ เจตนาคืนรถ ยกเลิกสัญญาต่อไฟแนนซ์


ขอบคุณ เครดิตเอกสาร จาก เพจ ทนายธรรมราช The Lawyer of legality.

2.กรณี เราผิดสัญญา ไฟแนนซ์ยกเลิกสัญญา มารับรถคืนรถ3.กรณี เรายังมีความจำนงยังไม่คืนรถ รอคืนรถในขั้นตอนชั้นศาลตัวอย่างเอกสาร  ขั้นตอนการ ยึดรถของไฟแนนซ์ จะกระทำได้ต่อเมือมีคำพิพากษา แล้วให้ คืนรถหรือชำระหนี้ตามฟ้อง หรือ อาจมีการไกล่เกี่ยกันในขั้น ไตร่สวนมูลฟ้องหรือนัดไกล่เกี่ย คำถามที่ถามกันปล่อยสำหรับผู้ประสบปัญหานี้

รถโดนยึดไถ่ถอนกี่วัน
รถถูกยึด เอาคืนได้ไหม? กี่วันถึงขายทอดตลาด? ต้องทำอย่างไร?
รถถูกยึด เอาคืนได้ไหม? รถถูกยึดแล้วขายทอดตลาดกี่วัน? รถถูกยึด ต้องทํายังไง? รถถูกยึด ต้องผ่อนต่อ หรือ ไม่?
คำถาม ต้องรีบตอบ
รถถูกยึด เอาคืนได้ไหม ?? รถถูกยึดแล้วขายทอดตลาดกี่วัน ?? รถถูกยึด ต้องทํายังไง?? รถถูกยึด ต้องผ่อนต่อ หรือ ไม่ ??
อนันตา ต้องรีบให้ข้อมูล ลูกค้า เข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูล ทางด้านความรู้ เบื่องต้น และ สิทธิ์ ในการคุ้มครองผู้บริโภค จาก พรบ. เช่าซื้อ ใหม่ที่ประกาศใช้
รถถูกยึด เอาคืนได้ไหม?
ตอบได้ รองโทรไปคุย ดู สามารถ ทำได้2กรณี
1.ชำระ งวดที่ค้าง ค่าทวงถาม ค่ายึด แล้วต่อสัญญา ผ่อนต่อจากเดิม
2. ค้างเกิน4-5งวดไม่ยอมแล้ว เข้าจะให้ปิดหนี้หมด เราต้องรีบ โทรไปขอลดหนี้ ดูให้ ยอดรถพอกับราคาที่ซื้อ ขายกันในท้องตลาด


และโทรปรึกษา อนันตา ดูช่วยหาทาง
โทรมาจะแนะนำอะไร

ไปต่อได้ไหม กรณีไปต่อไม่ได้ จะทำยังไงไม่ให้โดนฟ้องส่วนต่าง ไม่ให้โดนบังคับคดี อายัดเงินเดือน
รถถูกยึดแล้วขายทอดตลาดกี่วัน ??

ตามสิทธิ์ จะได้ คราวละ30วัน ถ้ามีทิศทางว่า ยังหาเงินไม่ได้ และ ต่อคัดค้านการประมูลได้เพิ่ม อีก30 วัน โดยต้องโทรเข้าไปติดต่อไฟแนนซ์ ที่ยึดเราไป

รถถูกยึด ต้องผ่อนต่อ หรือ ไม่ ??
ไม่ต้องผ่อนแล้ว รอลุ่น ว่าขายรถประมูลรถทอดตลาด แล้วไฟแนนซ์ ขาดทุนหรือกำไร ขายทุน เขาจะมีหนังสือแจ้ง เราก็ขอผ่อนชำระไป กำไร ก็มีหนังสือแจ้งถ้ามีส่วนต่างก็ไปรับเงินคืน

รถถูกยึด ต้องทํายังไง?? ตามขั้นตอน ที่กล่าวมา เบื้องต้น
แต่ สิ่ง ที่ ควรรู้ก่อนเลย ว่า ก่อนจะมายึดรถ ไฟแนนนซืต้องดำเนินการยังไร ก่อนที่เข้าจะมายึดรถ
1.ผู้เช่าซื้อ ค้างชำระเกิน90วัน จะ แจ้งเตือนและจะดูดทิศทางถ้าไม่มีชำระเข้ามาก็จะส่งต่อ สำนักงานกฎหมาย
2. พอถึงเดือนที่4แล้ว สำนักงานกฎหมาย ก็จะ โทรตามหนี้ พร้อมไม่มีชำระ ก็จะมีหนังสือ บอกยกเลิกสัญญาและแจ้งว่า สำนักงานกฎหมายไหนได้รับมอบอำนาจจากไฟแนนซ์ เดือนที่5
3.ยกเลิกสัญญา แล้ว สำนักงานกฎหมาย ก็เริ่มดำเนินการฟ้อง ยื่นศาล จะประทับรับฟ้อง


หมายเหตุ !
ก่อนโดนยึด สิ่งควรรู้ เพื่อ ไม่เสียรู้ พวกทีมยึดรถ

link :โดนยกเลิกสัญญา ยึดรถได้ไหม ค้างค่างวดกี่งวดถึงโดนยึดรถ

แตาหากโดนยึดรถไปแล้ว จะทำยังไงแก้ไขได้ไหม


link : การไถ่ถอนรถยึด ขั้นตอนเอกสาร ระยะเวลา วิธีการ


อำนาจเต็ม ละ ยึดได้ คนที่มายึดจะมีเอกสารรับฟ้อง เราก็จะได้หมายนัด ก็จะรู้ ว่าใครมายึด ได้รับมอบอำนาต เวลามายึดก็ต้องแสดงตน ตามรับมอบอำนาจ จาก สำนักงานกฎหมายให้ถูกต้อง ถ้าคนที่มายึดเอกสารไม่พร้อม เราควรไป สน. เพื่อลงบันทึกประวัน ในการคืนรถ แต่ถ้าคนที่มายึด ไม่ใช่ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ ."ถือว่า มากรรโซคทรัพย์เรา. (เป็นคดีอาญา) ต้องเก็บหลักฐาน จำพวก การพูดจาขู่ พฤติกรรม มาหลายคนล้อมรถดึงกุญเจ ไล่ ฉุดกระฉาก ลงจากรถ "อ้างคดีอาญา มาตรา350 หรือ ทำให้ไฟแนนซ์เสียทรัพย์ บดบังทรัพย์ " ที่เช่าซื้อกับไฟแนนซ์" เพราะเราต้องรักษาทรัพย์ให้กับไฟแนนซ์ อย่ากลัวจนลนลาน ไม่ใช่สติในการ วิเคราะห์ สิ่งที่ต้องวิเคราะห์
1.เขาคือใคร?? ที่จะมา ยึดรถเรา มิฉฉาชีพหรือไม่
2. ถ้าเป็นไฟแนนซ์ ให้มายึด มีอะไรแสดงว่าได้รับมอบอำนาจมายึด เอกสารรับมอบอำนาจ คนยึดคือใคร
3.ถ้ามีการฟ้องศาลหรือ มีสำนวนฟ้องที่มีการประทับรับฟ้องการศาล จะมีเลขคดี
3.1 สิทธิ์ ของผู้เช่า ซื้อ ยังไม่จำเป็นต้องคืนรถก็ได้ เรายังมีสิทธิ์ จนกว่าจะมีคำสั่งศาลให้คืนรถ หรือ ชำระหนี้ที่ฟ้อง
3.2 เมื่อได้รับหมายศาลแล้ว โดยทั่วไป ประมาณ 1 เดือน ถึงนัด ไปศาลเพื่อไตร่สวนมูลฟ้อง ลูกหนี้หรือผู้เช่าซื้อ สามารถไปไกล่เกี่ย หนี้และเจราจาหนี้ได้ อาจขอ ความเมตตาศาลให้เราผ่อนต่อ (อยู่ที่เทคนิคการคุย)
3.2.1 ศาลเมตตา มีอำนาจสั่ง ให้ทำสัญญาไกล่เกี่ย ผ่อนชำระ เราก็ปฎิบัติตาม (ช่วงนี้ต้องเริ่มขยับ หาดำเนินการเปลี่ยนไฟแนนซ์ ถ้ารู้ว่าผ่อนไม่ไหว เพราะไฟแนนซ์จะไม่ยอมให้ผ่อนยาวๆ)
** ส่วนมากถ้าไปศาลแลัวรถยังไม่โดนยึด ศาลท่านจะเมตตา ให้ไกล่เกี่ย ผ่อนชำระ ***
ทราบหรือ ยังว่า มี หมายศาลไม่น่ากลัว เราไปศาล ไปไกล่เกี่ย โดยมี ศาลเป็นผู้สั่งดัดขาด ท่านเมตตา ไม่ต้องกลัว
พวกทีมยึด จึง พยายาม ยึดรถให้ได้ ถ้าถึงขั้นฟ้องศาล แล้วใช้ระยะเวลานาน
โดยสิ่งที่ควรรู้ เพื่อเอาตัวรอด กับคำหวาน พูดดูเหมือนง่าย อย่าหลงเชื่อ
1.เอารถไปพัก มีเงินค่อยไปเอาออก
2.เอารถไปต่อสัญญาให้ผ่อนใหม่ (หลอกเราไปแล้วเซ็นต์คืนรถ)
3.คืนรถให้ แล้วไม่มีค่าส่วนต่าง (พี่ๆขอสำเนาบัตรประชาชน พี่เช็นต์ซื่อคืนรถเลย(เป็นการยินยอมคืนรถ)
4.ถ้าไม่ให้รถจะมีความผิด คดี อาญา ติดคุก(ขู่ กรรโชค หรือการพูดจา หว่านล้อมให้เราเกิดความกลัว)
5. เริ่มมา เหมือนมาเฟีย เสียงดัง ทำให้อับอาย (อันนี้หละเริ่ม ละ อย่ากลัว สวนกลับเลย เข้าข่ายเราได้เปรียบ มาขู่ กรรโชคเรา
6.เอารถ มายก ต่างๆๆ
เหตุการณ์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้น กลับไป ใช้สติ คิด จากยกตัวอย่าข้อ 3 เลย "คุณคือใคร??."


ข้อมูลเพิ่มเติม : ไถ่ถอนรถยึด กับ อนันตา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้