New
Best Seller
Pre-Order

จัดไฟแนนซ์รถมือสอง ง่าย อนุมัติไว ได้เงินชัวร์

คุณสมบัติสินค้า:

ทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง! ไม่ว่าท่านจะเป็นคนขาย หรือ คนซื้อ แต่ไม่มีเงินสดอยากจัดไฟแนนซ์ ปรึกษาเรา มีทั้งแบบเช็คเครดิต และ ไม่เช็คเครดิต

Share


จัดไฟแนนซ์รถมือสองง่าย อนุมัติไว ได้เงินชัวร์
การจัดไฟแนนซ์รถยนต์ หมายถึง เอา รถ เข้า ไฟแนนซ์ เพื่อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารหรือบริษัทไฟแนนซ์ เพื่อนำเงินมาซื้อรถยนต์ ชำระให้ผู้ขาย โดยผู้กู้ หรือ ผู้เช่าซื้อ จะต้องผ่อนชำระเงินคืนเป็นงวดๆ พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ ตอนทำสัญญาทำเรื่องขอสินเชื่อ 
ลักษณะของการจัดไฟแนนซ์รถยนต์:
ผู้กู้ ไม่ได้เป็นเจ้าของรถทันที แต่จะถือกรรมสิทธิ์ในรถเมื่อผ่อนชำระครบถ้วน
รถยนต์ เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน
ผู้กู้ ต้องชำระเงินดาวน์บางส่วนของราคาขายรถ. ตามที่ตกลงกับผู้ขาย 
ผู้กู้ ต้องผ่อนชำระค่างวดเป็นรายเดือน ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย
ระยะเวลา ในการผ่อนชำระโดยทั่วไป อยู่ที่ 48-72 เดือน
อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง
ประเภทของการจัดไฟแนนซ์รถยนต์:
สินเชื่อเช่าซื้อ: ผู้กู้ผ่อนชำระค่ารถเป็นงวดๆ จนครบจำนวนเงินต้น เมื่อผ่อนครบ จะได้รับกรรมสิทธิ์ในรถ จะมีดังนี้
สินเชื่อ การ จัด ไฟแนนซ์ รถ มือ สอง ซื้อขายรถเต้นท์มือสอง และ จัดไฟแนนซ์รถซื้อขายกันเอง (จัดรถบ้าน)
การ พิจารณา ไฟแนนซ์ รถยนต์  จะมีแบบจัดไฟแนนซ์รถ แบบไม่เช็คเครดิต และ จัดไฟแนนซ์รถ แบบเช็คเครดิต แตกต่างกัน ที่ราคากลางยอดจัดและอัตราดอกเบี้ย สามารถอ่านเพิ่มเติม : 
สินเชื่อรีไฟแนนซ์: ผู้กู้ refinance สินเชื่อเดิมเพื่อขออัตราดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ดีกว่า
ข้อดีของการจัดไฟแนนซ์รถยนต์:
ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อรถ
ผ่อนชำระค่ารถเป็นงวดๆ
บริหารเงินได้สะดวก
มีรถใช้โดยไม่ต้องรอเก็บเงินก้อน
ข้อเสียของการจัดไฟแนนซ์รถยนต์:
เสียดอกเบี้ย
เสียค่าธรรมเนียมต่างๆ
เสี่ยงถูกยึดรถหากผ่อนชำระไม่ไหว
ก่อนตัดสินใจจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ควร:
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นจากหลายๆ สถาบันการเงินศึกษาเงื่อนไขในสัญญาก่อนเซ็น
ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ
อ้างอิงแหล่งที่มา:
Gemini. (2567). จัดไฟแนนซ์รถยนต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567  update เพิ่มเติม รวมกับ anantagood

ข้อเสนอ อนันตากรุ๊ป ทำอะไรได้บ้าง คุณสนใจทำแบบไหน


1. รับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ซื้อขายกันเอง ไม่ว่าจะ ซื้อรถต่อ เพื่อน ญาติ
2.รถเป็นชื่อคนอื่น อยากไ้ด้รถกลับมาเป็นชื่อตัวเอง
3. จัดไฟแนนซ์รถยนต์ รถบ้าน หาไฟแนนซ์จัด ดูรถตาม ออนไลน์ แล้วโดนไม่มีเงินสดไปซื้อ ทางอนันตา ยินดีเป็น ตัวกลางประสานงานเพื่อให้ ลูกค้า บรรลุเป้าหมาย ได้รับรถไปใช้ ส่วนคนขายได้รับเงิน ทางเรารับเงินกับ ไฟแนนซ์ พร้อมค่าบริการ คำถามต่อมา จากลูกค้า ประเมินราคารถเข้าไฟแนนซ์ ได้เท่า จัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยเท่าไร ระยะเวลาในการดำเนินการจัดไฟแนนซ์ ขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์เป็นยังไง คำนวณอัตราผ่อนสินเชื่อรถให้ที บริษัทจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสองมีทีไหนดอกถูกบ้าง ปล่อยง่าย คำถามมาเป็นชุดเลย เรามีคำตอบและทำได้จริง ทั้งแบบเช็คเครดิต ไม่เช็คเครดิต ต้องนำรายละเอียดรถมาเช็คราคากลาง และ ร่วมกัน วิเคราะห์ว่ามีแนวทางได้ช่องทางไหน เป็นที่น่าพอใจลูกค้าหรือไม่ อัตราการผ่อนความสามารถในการชำระหนี้ลูกค้าไหวหรือไม่ ส่วนลูกค้ารายใด อย่างให้ (PreApproval) เรามีช่องทางการตรวจเช็คเครดิต ด้วยตัวเองเบื้องต้น และนำมา วิเคราะห์Scoring (สิ่งที่ไฟแนนซ์ต้องการ)  หรือ เกณฑ์การพิจารณาของแต่ละไฟแนนซ์ 

เกรดเครดิต เพื่อนำเสนออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรถยนต์ วิเคราะห์ ความสามารในการชำระหนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอสินเชื่อ เราพร้อมเป็นที่ปรึกษา และเดินร่วมทางกับลูกค้าจนบรรลุเป้าหมาย 
ส่วน วิธีการ คำแนะนำรายละเอียดอื่น ติดต่อ เข้ามาปรึกษา
 สอบถามราคากลางรถ ปรึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ขั้นตอนการจัดไแนนซ์รถ

ขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์รถ
1. เลือกบริษัทไฟแนนซ์:
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทน และโปรโมชั่นจากบริษัทไฟแนนซ์หลายแห่ง
เลือกบริษัทไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
2. เตรียมเอกสาร:
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)
สำเนาบัญชีธนาคาร
เอกสารเกี่ยวกับรถ (ถ้ามี)
3. ยื่นขอสินเชื่อ:
กรอกใบสมัครขอสินเชื่อ
ส่งเอกสารที่ครบถ้วนให้กับบริษัทไฟแนนซ์
รอผลอนุมัติสินเชื่อ
4. เซ็นสัญญา:
อ่านสัญญาก่อนเซ็นอย่างละเอียด
ตรวจสอบข้อมูลในสัญญาให้ถูกต้อง
เซ็นสัญญาและรับเงินดาวน์
5. โอนกรรมสิทธิ์รถ:
ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถที่กรมขนส่ง
ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ
ระยะเวลาในการดำเนินการ:
โดยทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ
ข้อควรระวัง:
เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทน และโปรโมชั่นจากบริษัทไฟแนนซ์หลายแห่ง
เลือกบริษัทไฟแนนซ์ที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ
อ่านสัญญาก่อนเซ็นอย่างละเอียด
ตรวจสอบข้อมูลในสัญญาให้ถูกต้อง

เอกสารในกาจัดไฟแนนซ์

ส่วนของผู้เช่าซื้อ
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน
เอกสารแสดงที่มาของรายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)
สำเนาบัญชีธนาคาร
ส่วนของผู้ขาย
สำเนารถ หรือ เล่มทะเบียนรถ
นำรถมาถ่ายรูป ขุดคัชชี
เตรียมชุดโดอน ชุดมอบอำนาจ
กรณีติดไฟแนนซ์อยู่ สัญญาเช่าซื้อ

เอกสารเกี่ยวกับรถ (ถ้ามีอ้างอิงแหล่งที่มา: Gemini. (2567). การจัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง . สืบค้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 และ upgateข้อมูลเพิ่มเติม รวมกับ anantagood 
 

รีวิว ข้อมูลเพิ่มเติม  : จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสองแบบเช็คเครดิต ที่ให้ถ่ายทำคลิป 

 

 

 

ขอบคุณลูกค้าที่ให้ถ่ายทำคลิป 
ตัวอย่าง อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระคืนไม่ต่ำกว่า1ปี 

Link : จัดไฟแนนซ์รถมือสองการ 3 สิ่งที่ควรรู้เจรียมตัวก่อนดำเนินการ
สอบถามราคากลางรถ ปรึกษา วิเคราะห์ แนวทาง
โทร 0950575511 หรือ 095-806-5511 
หรือ inbox : @anantagroup

รับจัดไฟแนนซ์ - ทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง!
คุณกำลังมองหาวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการเป็นเจ้าของรถยนต์ใหม่หรือรถมือสองที่คุณใฝ่ฝันอยู่ใช่ไหม? เรามีการบริการรับจัดไฟแนนซ์ที่ช่วยให้คุณสามารถสมัครประมาณเงินที่ต้องใช้งานได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วที่สุดกว่าเดิม!

มาพร้อมกับประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 15 ปีในวงการไฟแนนซ์รถยนต์ ทางเราให้คำปรึกษาเฉพาะกับคุณฟรี และไม่เรียกเก็บค่าทำสัญญาก่อน ดูรถบ้านซื้อขายกันเอง รถเพื่อนขายต่อ รถเจ้านาย เรารับจบ ถึงรถจะติดไฟแนนซ์เราก็รับปิดบัญชีเพื่อเปลี่ยนมือสู่เจ้าของใหม่ได้สาย คนขายได้รับเงินส่วนต่าง คนซื้อได้รถใช้แบบรู้ประวัติรถ เราพร้อมเป็นตัวกลางประสานจนจบ ลูกค้าได้รถใช่พร้อมสามารถผ่อนกับไฟแนนซ์ได้ ทั้งแบบผู้เช่าซื้อติดเครดิต ก็ทำได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการนอกสถานที่ เพื่อความสะดวกสบายของคุณ

เชื่อใจในความเป็นมืออาชีพของเรา เรามีตัวตนที่ชัดเจน มีร้านค้าและมีรีวิวจากลูกค้าที่พึงพอใจ รับจัดไฟแนนซ์กับเรา และรับประกันความพัฒนาของสถาบันทางยุทธศาสตร์1 เพราะลูกค้าเป็นที่หนึ่งสำหรับเรา!

อย่าพลาดโอกาสที่จะเป็นเจ้าของรถยนต์ที่คุณใฝ่ฝันไว้ มาร่วมทีมงานของเราได้ทันที กับบริการรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ!

*เงื่อนไขและข้อกำหนดตามเงื่อนไขโดยบริษัทของเรา.

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้