ไฟแนนซ์รถยนต์-รี คือ? จัด คือ? - จำนำเล่ม? ต่างกันยังไง?

Last updated: 26 เม.ย 2567  |  164 จำนวนผู้เข้าชม  | 

 ไฟแนนซ์รถยนต์_รีไฟแนนซ์รถ_จัดไฟแนนซ์รถ

รีไฟแนนซ์รถยนต์-จัดไฟแนนซ์รถยนต์-ไฟแนนซ์รถยนต์ ต่างกันยังไง
บทความนี้เน้น ให้ ความรู้ ได้ตัดสินใจได้ถูกต้อง การ รีไฟแนนซ์รถยนต์ กับ ที่ไหนดี? เราจะทราบได้ไงว่า เราควรยื่นกับที่ไหน ที่มีความมั่นคง ไม่ต้องหว่งเวลาผ่อนชำระหมดจะไปได้เล่มรถเพื่อโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของเรา
สถาบันการเงิน ธนาคาร ไฟแนนซ์ และ ลีสซิ่ง : ความแตกต่างที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจ
1. สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ประกอบธุรกิจด้านการเงิน โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการทางการเงินแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น รับฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน โอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็นประเภทหลักๆ ดังนี้
ธนาคารพาณิชย์:เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีหน้าที่หลักในการรับฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน โอนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารพาณิชย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ และ ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดย่อม
นาคารเฉพาะกิจ:เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจเฉพาะอย่าง เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (ธพท.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนารัฐงิสาหกิจ SME
สถาบันการเงินอื่นๆ: ได้แก่ บริษัทเงินทุน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทจัดการลงทุน. บรรษัทบริหารสินทรัพย์
2.Finnace หรือเราเรียกกันติดปากว่า ไฟแนนซ์ หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการเงิน โดยมีหน้าที่หลักในการให้บริการสินเชื่อแก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อธุรกิจ และบัตรเครดิต ไฟแนนซ์ไม่ใช่สถาบันการเงิน แต่เป็น บริษัท หรือ ธุรกิจนายหน้าค้าเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อจากกระทรวงการคลัง

3. ลีสซิ่ง หมายถึง ธุรกรรมการให้เช่าทรัพย์สินพร้อมสิทธิ์ซื้อคืน โดยผู้ให้เช่า (Lessor) จะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และให้ผู้เช่า (Lessee) เช่าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ โดยผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าเป็นงวดๆ เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกที่จะซื้อทรัพย์สินนั้นไว้เป็นของตนเองในราคาที่ตกลงกันไว้ หรือคืนทรัพย์สินให้กับผู้ให้เช่า

ข้อควรระวัง:
กลุ่มไฟแนนซ์ และ ลิสซิ่งบางกลุ่ม ระดมทุนมาปล่อยสินเชื่อ โดยไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน อาจเกิดปัญหาเมื่อบริษัทมีปัญหา เช่น การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ มีปัญหา เกิดคดีความ ผู้กู้ต้องฟ้องร้อง
ก่อนตัดสินใจกู้เงิน ควรศึกษาข้อมูลของบริษัทไฟแนนซ์อย่างละเอียด เปรียบเทียบเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย พิจารณาประสบการณ์ ระยะเวลาการเปิดให้บริการ และความน่าเชื่อถือของบริษัท
คำแนะนำ 
ควรยื่นขอสินเชื่อ กลุ่มของ สถาบันการเงิน หรือ ไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง ที่ กลุ่มสถาบันการเงินถือหุ่นใหญ่ หรือ เรียกกัน บริษัทกลุ่มในเครือ สถาบันการเงิน ถ้าไม่มีข้อมูล รองปรึกษาเราได้ 
https://www.anantagood.com/


มาเข้าเรื่อง ตามหัวเรื่อง 
รีไฟแนนซ์รถยนต์-จัดไฟแนนซ์รถยนต์-ไฟแนนซ์รถยนต์ ต่างกันยังไง?
ไฟแนนซ์รถยนต์ คือ คำเรียก แบบย่อๆ ถึงการนำรถยนต์มาเป็นหลักประกัน เพื่อนำเงินสดก้อนหรือเงินโอนเข้าบัญชี จาก ไฟแนนซ์ หรือ สถาบันการเงิน และผู้กู้(ผู้เช่าซื้อ) สามารถแบ่งผ่อนชำระเป็นงวดๆ

ไฟแนนซ์รถยนต์: คู่มือฉบับสมบูรณ์
ไฟแนนซ์รถยนต์
การซื้อรถยนต์เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ ประกอบกับตัวเลือกทางการเงินที่หลากหลาย อาจทำให้รู้สึกสับสน บทความนี้มุ่งหวังเป็นคู่มือครบวงจรเกี่ยวกับไฟแนนซ์รถยนต์ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
ประเภทของไฟแนนซ์รถยนต์
ไฟแนนซ์รถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้
1. จัดไฟแนนซ์รถ 
หมายถึง การขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถยนต์ ทั้งรถมือหนึ่งและมือสอง
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถใหม่หรือรถมือสอง แต่ไม่มีเงินก้อนเพื่อซื้อ outright
Link: การจัดไฟแนนซ์รถ ขั้นตอน เอกสาร

กระบวนการจัดไฟแนนซ์รถ:
ผู้ซื้อเลือกยี่ห้อ รุ่น และราคาของรถที่ต้องการ
ติดต่อธนาคาร บริษัทสินเชื่อ หรือโชว์รูมรถยนต์
เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สลิปเงินเดือน บัญชีแสดงรายการธุรกรรม สำเนาทะเบียนบ้าน
ยื่นขอสินเชื่อ รอผลอนุมัติ
เซ็นสัญญา รับรถ และเริ่มผ่อนชำระ
2. รีไฟแนนซ์รถยนต์
หมายถึง การเปลี่ยนสัญญาเงินกู้เดิมของรถที่มีอยู่
เหมาะสำหรับผู้ที่มีรถยนต์อยู่แล้ว และต้องการเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระ เช่น ลดค่างวด ยืดระยะเวลาผ่อน หรือเปลี่ยนไฟแนนซ์เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย
Link : อ่าน วิธีการ รีไฟแนนซ์รถ ให้ผ่านชัวร์

กระบวนการรีไฟแนนซ์รถ:
ติดต่อธนาคาร บริษัทสินเชื่อ หรือโชว์รูมรถยนต์
เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สลิปเงินเดือน บัญชีแสดงรายการธุรกรรม สำเนาทะเบียนบ้าน เล่มทะเบียนรถ
ยื่นขอรีไฟแนนซ์ รอผลอนุมัติ
ชำระหนี้สินเชื่อเก่า เปลี่ยนสัญญาเงินกู้ใหม่ และเริ่มผ่อนชำระตามเงื่อนไขใหม่
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกไฟแนนซ์รถยนต์
เงินดาวน์: จำนวนเงินที่จ่ายก่อนเริ่มผ่อน เงินดาวน์มาก ช่วยลดภาระหนี้ และอาจได้ดอกเบี้ยต่ำ
ระยะเวลาผ่อน: ระยะเวลาผ่อนนาน ช่วยลดค่างวด แต่ดอกเบี้ยรวมจะสูงขึ้น
อัตราดอกเบี้ย: เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งต่างๆ เลือกที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ค่าธรรมเนียม: ตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการประเมิน ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
เงื่อนไขการผ่อน: อ่านรายละเอียดเงื่อนไขการผ่อน เช่น สามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้หรือไม่ มีค่าปรับหรือไม่
แหล่งไฟแนนซ์รถยนต์
ธนาคาร: เสนอสินเชื่อหลากหลาย ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ แต่ขั้นตอนอาจยุ่งยาก
บริษัทสินเชื่อ: เช่น ไฟแนนซ์ และ ลิสซิ่ง อนุมัติสินเชื่อรวดเร็ว แต่ดอกเบี้ยอาจสูง
โชว์รูมรถยนต์: เสนอโปรโมชั่นพิเศษ แต่ควรเปรียบเทียบกับแหล่งอื่น
เคล็ดลับในการขอสินเชื่อรถยนต์
เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
เปรียบเทียบข้อเสนอจากแหล่งต่างๆ
ต่อรองอัตราดอกเบี้ย
อ่านสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็น
หมายเหตุ : คำถามยอดฮิต จะซื้อรถครอบครองเล่มแล้วมารีไฟแนนซ์ได้ไหม?
แบบนี้ ถ้ากรณีจะซื้อรถ แต่เรา โฮนรถมาเป็น ชื่อผู้เช่าซื้อ แล้วนำมารีไฟแนนซ์ได้ไหม ?
คำตอบ : ไม่ได้ ติดเรื่องครอบครองเล่มต้องโอนเล่มมาแล้ว 3-6เดือน
ไขข้อสงสัย รีไฟแนนซ์รถยนต์ เงื่อนไขอะไรบ้าง?
รีไฟแนนซ์รถยนต์ หมายถึง การเปลี่ยนสัญญาเงินกู้เดิมของรถที่มีอยู่ เป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระ เช่น ลดค่างวด ยืดระยะเวลาผ่อน หรือเปลี่ยนไฟแนนซ์เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย
ทำไมถึงต้องรีไฟแนนซ์รถยนต์?
ลดค่างวด: กรณีที่ผ่อนรถอยู่แล้ว แต่รู้สึกว่าค่างวดสูงเกินไป รีไฟแนนซ์สามารถช่วยลดค่างวดลงได้
ยืดระยะเวลาผ่อน: กรณีที่ผ่อนรถอยู่แล้ว ต้องการผ่อนต่ออีกนานๆ รีไฟแนนซ์สามารถช่วยยืดระยะเวลาผ่อนได้
ลดอัตราดอกเบี้ย: กรณีที่ผ่อนรถอยู่แล้ว ต้องการลดภาระดอกเบี้ย รีไฟแนนซ์สามารถช่วยลดอัตราดอกเบี้ยลงได้
เปลี่ยนไฟแนนซ์: กรณีที่ผ่อนรถอยู่แล้ว ไม่พอใจกับบริการของไฟแนนซ์เดิม รีไฟแนนซ์สามารถช่วยเปลี่ยนไปใช้ไฟแนนซ์ใหม่ได้
และคำถาม ? ส่วนมากสำหรับผู้ประสบปัญหา ที่อยากรีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมดรีไฟแนนซ์ได้ไหม อีกทั้งกรณีค้างค่างวดไม่ส่งงวด 3งวด จะรีไฟแนนซ์รถได้ไหม เพราะประวัติการชำระหนี้เก่าที่ผ่านมาไม่ค่อยจะดี กลัวไม่ผ่าน โดนยึดแล้วยังรีไฟแนนซ์แก้ปัญหาได้
บทความนี้ ตอบโจทย์  สามารถทำได้  เหตุผบที่ กล่าว สามารถทำได้ เพราะ เราสามารถเลือกได้ ว่า จะ ยื่นกับ สถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ หรือ ลิสซิ่ง ซึ่งเงือนไข เกณท์การพิจารณาสินเชื่อต่างกัน มีทั้งตรวจวินัยประวัติการชำระหนี้(บูโร) และ ตรวจวินัยประวัติการชำระหนี้(บูโร)

Link : การรีไฟแนนซ์รถที่ยังผ่อนไม่หมด


เงื่อนไข การรีไฟแนนซ์รถยนต์ และ การจัดไฟแนนซ์รถ
คุณสมบัติของผู้กู้:
อายุ 20 ปีขึ้นไป
คุณสมบัติของรถ:
เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล
สภาพรถดี
มีเล่มทะเบียนรถ หรือ รถที่ยังผ่อนอยู่รีไฟแนนซ์ได้ (กรณีเจ้าของเดิมดำเนินการ หรือ มอบอำนาจ ให้ ญาติที่สามารถยื่นยันที่มาได้ เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง สามี ภรรยา
ส่วนถ้าไม่สามารถ ยื่นยันได้ ต้องครอบครองเล่มทะเบียน 3-6เดือน แล้วแต่ เงื่อนไข ของแต่ละไฟแนนซ์)
เอกสารที่ต้องใช้:
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สลิปเงินเดือน
สำเนาทะเบียนรถ
เอกสารแสดงสัญญาเงินกู้เดิม
ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์รถยนต์
เลือกไฟแนนซ์ที่ต้องการรีไฟแนนซ์
เตรียมเอกสารที่จำเป็น
ยื่นขอรีไฟแนนซ์

รอผลอนุมัติ

ชำระหนี้สินเชื่อเก่า
เซ็นสัญญาเงินกู้ใหม่
เริ่มผ่อนชำระตามเงื่อนไขใหม่
ข้อควรระวัง
รีไฟแนนซ์รถยนต์อาจทำให้เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
รีไฟแนนซ์รถยนต์อาจส่งผลต่อเครดิตบูโร
ควรเปรียบเทียบข้อเสนอจากไฟแนนซ์ต่างๆ ก่อนตัดสินใจ

Link: สนใจ จัดไฟแนนซ์รถยนต์ กด!

Link: สนใจ รีไฟแนนซ์รถยนต์ กด!

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศไทย: https://www.bot.or.th/
สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์: https://www.sec.or.th/TH/Pages/Home.aspx

ผู้เขียนบทความ
Gemini & anantagood

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้